Výstavy, kterých jsme se zúčastnili

V roce 2020 jsme se zúčastnili výstav:

 • 10. až 11. ledna výstava Náš chovatel v Lysé nad Labem a speciální výstava Klubu holubů hýlů a norimberských skřivanů

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník a získal titul Šampion na holuba norimberského skřivana pruhového a čestnou cenu na holuba norimberského skřivana kapratého.

 • 10. až 11. ledna Speciální výstava králíků rexů v Týništi

    Zúčastnil se chovatel Petr Hudec a získal čestnou cenu na samce králíka rex činčilový, oceněného 95,5 body. Dále měl 3. nejlepší kolekci výstavy, oceněnou 380,5 body.

 

 

V roce 2019 jsme se zúčastnili výstav:

 • 11. až 12. ledna výstava Náš chovatel v Lysé nad Labem a speciální výstava Klubu holubů hýlů a norimberských skřivanů

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník a získal titul Šampion na holuba norimberského skřivana kapratého a jednu čestnou cenu.

 • 12. ledna Speciální výstava králíků rexů v Týništi

    Zúčastnil se chovatel Petr Hudec a získal čestnou cenu na samici králíka rex činčilový, oceněnou 96 body.

 • 2. až 3. března výstava v Rabštejnské Lhotě

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Hejduk Tobiáš. Čestnou cenu získal mladý chovatel Tobiáš Hejduk na holuba koburského skřivana bezpruhého.

 • 16. března Expozice klubu chovatelů zakrslých králíků Praha Modřany

    Zúčastnil se chovatel Kopečný a získal čestnou cenu na králíka zakrslého berana perlového, oceněného 96 body.

 • 4. až 5. května výstava v Poličce

    Zúčastnili se chovatelé Hudec, Pražan, Tlustý Pavel, Tlustý Miloslav a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Pražan na králíka českého strakáče černého.

 •  4. až 5. května výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Příhoda, Prokopová a Hejduk Matěj. Čestné ceny získal př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana pruhového, Příhoda na holuba českého staváka bílého a Hejduk na slepici zakrslou rousnou. 

 • 18. května výstava ve Slatiňanech

    Zúčastnili se chovatelé Hudec, Pražan, Tlustý Pavel a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Pražan na králíka českého strakáče černého.

 • 18. až 19. května výstava v Pomezí

    Zúčastnil se chovatel Hudec a získal čestnou cenu na králíky rexe činčilové.

 • 9. až 30. června výstava v Přibyslavi

    Zúčastnili se chovatelé Hejduk Tobiáš MCH, Nádvorník a Kopečný. Všichni získali čestnou cenu. Tobiáš Hejduk získal pohár pro nejlepšího mladého chovatele v holubech na koburské skřivany bezpruhé, př. Nádvorník čestnou cenu na holuby norimberské skřivany pruhové a př.Kopečný na králíka zakrslého berana perlového.

 • 20. až 21. července výstava v Borové u Poličky 

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Tlustý Pavel, Paseka St., Hranicová a Hudec. Čestné ceny získali př. Tlustý na králíka kuního velkého modrého, př. Hudec na rexe činčilového, př.Paseka na holuba českého staváka mramorového a př. Hranicová na holuba českého staváka stříbřitého.

 • 27. až 28. července 20. podpeperská výstava ve Velké Losenici

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Hejduk M., Hejduk T. MCH, Kopečný , Nádvorník a Hudec. Čestné ceny získali př. Hudec na králíka rexe činčilového a př. Nádvorník na holuba franckého štítníka černého.

 • 3. až 4. srpna výstava v Bílém Újezdu

    Zúčastnili se chpovatelé Nádvorník a Tobiáš Hejduk MCH. Oba získali čestnou cenu, Tobiáš na holuby koburské skřivany bezpruhé a př. Nádvorník na holuby francké štítníky černé.

 • 17. až 18. srpna výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Paseka St., Hranicová a Hejduk Tobiáš MCH. Čestné ceny získali př. Nádvorník na holuba franckého štítníka černého a př. Paseka na českého staváka modrého mramorového.

 • 14. září výstava ve Slatiňanech

    Zúčastnil se chovatel Vávra a získal dvě čestné ceny. Jednu na holuba česká bagdeta černá šupinatá a druhou na holuba českého staváka černého sedlatého.

 • 21. až 22. září 59. okresní výstava v Chotěboři

    Zúčastnili se chovatelé Donát, Hejduk Matěj, Hejduk Tobiáš MCH, Kopečný, Nádvorník, Paseka Stanislav, Slavík a Tlustý Pavel. Čestnou cenu získal př. Kopečný na holuba modenku schietti modrou bronzovopruhou.

 • 21. až 22. září Okresní výstava králíků v Proseči

    Zúčastnil se chovatel Rudolf Daněk a získal čestnou cenu na samce králíka tříslového černého.

 • 21. až 22. září 13. krajská výstava pardubiclého kraje v Litomyšli.

    Zúčastnili se chovatelé Hudec, Kopečný, Nádvorník, Paseka St., Pražan, Slavík, Tlustý Miloslav a Vávra. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na slepice zdrobnělé barneveldky stříbrné dvojlemované.

 • 5. až 6. října Výstava Vysočiny Bohdalov

     Zúčastnili se chovatelé Talácko, Nádvorník, Tlustý Pavel a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana kapratého.

 • 5. až 6. října Okresní výstava Ledeč nad Sázavou

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník a získal čestnou cenu na slepici zdrobněloou barneveldku stříbrně dvojlemovanou.

 • 5. až 6. října výstava v Chrudimi

    Zúčastnil se chovatel Vávra a získal 4 čestné ceny na holuby české staváky a české bagdety, přičemž měl druhou nejlepší kolekci výstavy.

 • 11. a 12. října výstava Vendolí

    Zúčastnil se chovatel Hudec a získal čestnou cenu na králíky rexe činčilové.

 • 2. listopadu speciální výstava plymutek v Chlumci nad Cidlinou

    Zúčastnil se chovatel Šafránek.

 • 9. až 10. listopadu výstava v Dolním Újezdu    

    Zúčastnili se chovatelé Slavík,  Bíško, Tobiáš Hejduk MCH a Nádvorník. Čestnou cenu získal př. Slavík na kohouta leghornky bílé a samce králíka Vss.

 • 10. listopadu Výstava holubů bradavičnatých plemen v Holicích

    Zúčastnil se chovatel Vávra a i když měl pěkně oceněné holuby, na čestnou cenu nedosáhl.

 • 15. až 16. listopadu celostátní výstava Chovatel v Lysé nad Labem

    Zúčastnili se chovatelé Hudec a Kopečný. Na čestné ceny nedosáhli.

 • 17. listopadu výstava ve Skutči

    Zúčastnil se chovatel Tlustý Miloslav, bez čestné ceny.

 • 30. listopadu speciální výstava králíků Vss v Týništi.

    Zúčastnil se chovatel Daněk, bez čestné ceny.

 • 6. prosince speciální výstava králíků tříslových v Týništi.

    Zúčastnil se chovatel Daněk, bez čestné ceny.

 • 7. až 8. prosince Jihomoravská krajská výstava Moravia 2019, spojená s celostátní výstavou zakrslých králíků

    Zúčastnil se chovatel Kopečný, bez čestné ceny.

 • 14. prosince speciální výstava holubů českých staváků v Kolíně

    Zúčastnil se chovatel Vávra a přes pěkné ocenění to na čestnou cenu nestačilo.

 

 

V roce 2018 jsme se zúčastnili výstav:

 • 12. až 13. ledna výstava Náš chovatel v Lysé nad Labem

    Zúčastnil se chovatel Pavel Nádvorník a získal následující ocenění:

    - čestnou cenu na holuba norimberského skřivana pruhového

    - čestnou cenu na holuba norimberského skřivana kapratého

    - pohár a titul Šampion na holuba norimberského skřivana kapratého.

 • 5. až 6. května výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Paseka Stanislav, Prokopová a Příhoda. Čestnou cenu získal př. Paseka na holuba českého staváka modrého mramovaného, př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana kapratého a př. Příhoda na holuba českého staváka černého plamínka.

 • 5. až 6. května výstava v Poličce

    Zúčastnil se chovatel Pražan a získal čestnou cenu na kolekci českých strakáčů černých oceněnou 381 bodem. Jeden z králíků získal magických 97 bodů.

 • 19. až 20. května výstava Pomezí

    Zúčastnil se chovatel Paseka Stanislav a získal čestnou cenu na českého staváka modrého mramorového.

 • 23. až 24. června výstava v Přibyslavi

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Hejduk Tobiáš. Čestné ceny nepřivezli.

 • 28. až 29. července Podpeperská výstava ve Velké Losenici

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Hejduk Tobiáš MCH, Hejduk Matěj MCH a Kopečný. Čestnou cenu získal Tobiáš Hejduk na holuba koburského skřivana bezpruhého.

 • 3. až 4. srpna výstava v Bílém Újezdu

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Tobiáš Hejduk MCH. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na holuba franckého štítníka černého.

 • 18. až 19. srpna výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Paseka Stanislav, Prokopová, Hejduk Matěj MCH a Nádvorník. Čestné ceny získali př. Paseka na holuba českého staváka mramorového a př. Nádvorník na holuba franckého štítníka černého. 

 • 15. až 16. září  Okresní výstava v Chotěboři

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Hejduk Tobiáš MCH, Hejduk Matěj MCH, Šafránek, Prokopová, Pasek St. a Kopečný. Čestné ceny získali Heduk T. na holuby koburské skřivany bezpruhé, Kopečný na holuby modenky schietti modré bronzovopruhé a př. Nádvorník na holuby francké štítníky černé.

 • 5. září výstava ve Slatiňanech

    Zúčastnili se chovatelé Tlustý M. a Vávra. Oba získali čestnou cenu, př. Tlustý na králíky české albíny a př. Vávra na holuba českého staváka černého sedlatého.

 • 22. až 23. září výstava v Litomyšli

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a ing. Hudec. Čestné ceny získal př. Nádvorník, jednu na holuba koburského skřivana pruhového a druhou na holuba norimberského skřivana pruhového.

 • 22. až 23. září výstava v Proseči u Skutče

    Zúčastnili se chovatelé Kopečný, Nádvorník, Pražan, Slavík, Tlustý M. a Vávra. Čestné ceny získali ing. Kopečný na holuba modenku schietti modrou bronzovopruhou, pohár na kolekci králíků zakrslých beranů perlových, Pražan na kolekci králíků českých strakáčů černých, Slavík na kolekci králíků velkých světlých stříbřitých, Tlustý na kolekci králíků českých albínů a Vávra na holuba českého staváka černého sedlatého.

 • 6. až 7. října Výstava Vysočiny Bohdalov

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Tlustý Pavel, Talácko a Kopečný. Čestné ceny získali př. Talácko na holuba moravského pštrosa černého a př. Kopečný na králíka zakrslého berana perlového a holuba modenku schietti modrou bronzovopruhou.

 • 5. až 6. října výstava v Chrudimi

    Zúčastnili se chovatelé Vávra, Šafránek a Chmelíková. Př. Vávra získal čestnou cenu na holuba českého staváka černého sedlatého.

 • 3. až 14. října XII. krajská výstava Pardubického kraje v Přelouči

    Zúčastnili se chovatelé Hudec, Nádvorník a Kopečný.  Čestnou cenu na holuby francké štítníky černé získal př. Nádvorník.

 • 20. října speciální výstava českých albínů v Týništi

    Zúčastnil se chovatel Tlustý Miloslav.

 • 27. října Místní výstava králíků ve Skutči

    Zúčastnili se chovatelé Kopečný, Pražan, Slavík, Tlustý M. a Tlustý P. Čestné ceny získali př. Kopečný na kolekci vídeňských modrošedých, př. Pražan na kolekci českých strakáčů a př. Tlustý P. na králíka tříslového černého.

 • 3. listopadu Speciální výstava plymutek v Chlumci nad Cidlinou

    Zúčastnil se chovatel Šafránek.

 • 3. listopadu výstava v Kolíně

    Zúčastnili se chovatelé Šafránek a Chmelíková.

 • 10. listopadu speciální výstava staváků Choceň

    Zúčastnil se chovatel Vávra.

 • 10. až 11. listopadu výstava v Dolním Újezdu

    Zúčastnili se chovatelé Šafránek a Chmelíková.

 • 7. až 11. listopadu Evropská výstava v dánském Herningu

    Zúčastnil se chovatel Josef Kunhart s více kolekcemi holubů dragoun. Skvěle reprezentoval české a hlinecké holubáře, získal cenu E2 - vázu, cenu E3 - talíř, 2 finanční ceny a diplom a titul Evropského mistra.

 • 23. až 25. listopadu Celostátní výstava Chovatel 2018 v Lysé nad Labem

    Zúčastnili se chovatelé Pražan a Kopečný. Oba získali čestnou cenu a př. Kopečný navíc titul Mistr ČR na kolekci zakrslých beranů perlových.

 • 1. až 2. prosince výstava Choceň

    Zúčastnil se chovatel Vávra a získal dvě čestné ceny na holuby české staváky.

 • 8. až 9. prosince 8. krajská jihomoravská výstava Moravia Brno 2018 a Celostátní výstava zakrslých králíků

    Zúčastnil se chovatel Kopečný. Získal pohár za nejlepší kolekci zakrslých beranů a titul Mistr Moravia za kolekci zakrslých beranů perlových.

 • 14. až 16. prosince speciální výstava českých staváků v Kolíně Štítarech

    Zúčastnil se chovatel Vávra.

 

 

V roce 2017 jsme se zúčastnili výstav:

 • 14. ledna speciální výstava rexů v Týništi nad Orlicí

    Zúčastnil se chovatel Hudec. Přes pěkné ocenění svých králíků na čestnou cenu nedosáhl.

 • 25. až 26. února výstava Rabštejnská Lhota

    Zúčastnili se chovatelé Daněk a Kopečný. Př. Daněk získal čestnou cenu na králíka tříslového černého.

 • 6. až 7. května výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Matěj Hejduk, Nádvorník, Příhoda a Paseka Stanislav. Čestné ceny získali Matěj Hejduk na kohouta zakrslého rousného porcelánového, Nádvorník na slepici zdrobnělou barneveldku stříbrně dvojlemovanou a Příhoda na holuba moravského pštrosa červeného.

 • 24. až 25. června výstava v Přibyslavi

    Zúčastnili se chovatelé Paseka Stanislav, Nádvorník, Kopečný a mladý chovatel Tobiáš Hejduk. Čestné ceny získali př. Nádvorník na holuby norimberské skřivany pruhové a Kopečný na kolekci králíků vídeňských modrošedých.

 • 22. až 23. července výstava v Borové u Poličky

    Zúčastnili se chovatelé Stanislav Paseka a Pavel Kopečný. Oba získali čestnou cenu, př. Paseka na holuby české staváky a př. Kopečný na kolekci králíků vídeňských modrošedých.

 • 29. až 30. července XVIII. Podpeperská výstava Velká Losenice

    Záčastnili se chovatelé Daněk, Nádvorník a Kopečný. Všichni získali čestnou cenu, př.Daněk na kolekci králíků tříslových černých, př. Nádvorník na holuby norimberské skřivany bezpruhé a př. Kopečný na kolekci králíků zakrslých beranů perlových.

 • 4. až 6. srpna výstava Bílý Újezd

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Tobiáš Hejduk. Čestnou cenu získal mladý chovatel Tobiáš Hejduk na holuba koburského skřivana bezpruhého.

 • 19. až 20.srpna 53. Horácká výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Matěj Hejduk a Kopečný. Všichni získali čestné ceny, a to MCH Matěj Hejduk na kmen slepic zakrslých rousných, př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana kapratého a př. Kopečný na kolekci králíků vídeňských modrošedých.

 • 8. až 9. září 11. krajská výstava Pardubického kraje v Lanškrouně

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Havel, Slavíková, Chmelíková, Tlustý M., Šafránek, Kunhart a Kopečný. Čestné ceny a poháry získali:

    - př. Havel B. pohár na nejlepší slepici výstavy (zdrobnělá holanďanka černá bílochocholatá)

    - př. Šafránek čestnou cenu na slepici zdrobnělou vyandotku bílou

    - př. Kunhart čestnou cenu na holuba dragouna modrého grizzly a druhou nejlepší kolekci holubů modrých pruhových

    - př. Kopečný čestnou cenu na kolekci králíků zakrslých beranů perlových.

 • 8. až 9. září výstava ve Vendolí

    Zúčastnili se chovatelé Tlustý Miloslav, Hudec, Daněk a Havel Bohumír. Čestnou cenu získal př. Havel na slepici holandskou zdrobnělou černou bílochocholatou a pohár starosty získal př. Hudec na králíka rexe činčilového.

 • 16. až 17. září Okresní výstava Chotěboř

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Havel Bohumír, Havel Lukáš, Hudec, Chmelíková, Kopečný, Paseka Stanislav, Šafránek, a Tlustý Miloslav. čestné ceny získali př. Daněk na slepice hempšírky, Havel B. na zdrobnělé holanďanky černé bílechocholaté a Kopečný na holuby modenky schietti modré bronzovopruhé.

 • 23. září Místní výstava v Litomyšli

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Hudec, Kopečný, Nádvorník a Tlustý Miloslav. Čestné ceny získali př. Hudec na kolekci králíků rex činčilový, Daněk na kohouta hempšírky měděné, Nádvorník na holuba norimberského skřivana kapratého a Kopečný na holuba modenku schietti modrou bronzovopruhou.   

 • 23. až 24. září Okresní výstava králíků a místní výstava holubů a drůbeže v Proseči

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Hejduk Matěj MCH, Hejduk Tobiáš MCH, Kopečný, Kunhart, Nádvorník, Pražan a Slavíková. Čestné ceny a poháry získali:

- př. Slavíková na kolekci králíků velkých světlých stříbřitých

- př. Pražan pohár za samce králíka českého strakáče černého a čestnou cenu na kolekci králíků českých strakáčů černých

- př. Kopečný pohár na Vítěznou kolekci okresní výstavy za kolekci králíků zakrslých beranů perlových

- př. Nádvorník čestnou cenu na slepice zdrobnělé barneveldky stříbrně dvojlemované a čestnou cenu na holuby koburské skřivany     pruhové

- př. Hejduk Tobiáš MCH čestnou cenu na holuby koburské skřivany bezpruhé

- př. Kunhart čestnou cenu na holuby dragouny modré černopruhé a další čestnou cenu na holuby dragouny modrý grizzle

 • 7. až 8. října Výstava Vysočiny Bohdalov

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Tlustý Pavel, Havel a Kopečný. Př. Nádvorník získal titul Mistr Vysočiny za holuby norimberské skřivany kapraté. Čestné ceny získali př.Nádvorník 2x - na holuby norimberské skřivany kapraté a norimberské skřivany pruhové, př. Tlustý Pavel na králíka kuního velkého hnědého a př. Havel Bohumír na králíka hermelína červenookého.   

 • 11. až 12. listopadu výstava v Dolním Ujezdu u Litomyšle

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Daněk, Paseka Stanislav, Hejduk Matěj a Kopečný. Čestné ceny získali př. Nádvorník na slepice zdrobnělé barneveldky černé stříbřitě lemované, př.Paseka na holuby české staváky mramorované, př.Kopečný na holuba modenku schietti modrou bronzovopruhou a na kolekci králíků vídeňských modrošedých.

 • 12. listopadu speciální výstava holubů bradavičnatých plemen v Holicích

    Zúčastnil se chovatel Kunhart s holuby dragouny a získal titul Mistra klubu, šampiona na holuba modrého pruhového a dvakrát čestnou cenu, jednou na kolekci holubů grizzle  a jednu na kolekci holubů modrých pruhových.

 • 17. až 19. listopadu Celostátní výstava drobného zvířectva Chovatel Lysá nad Labem

    Zúčastnili se chovatelé Pražan, Hudec, Kunhart a Kopečný. Čestné ceny získali př. Pražan - Pohár za nejlépe oceněného králíka výstavy - český strakáč oceněný 97 body a př. Kunhart na holuba dragouna modrého pruhového. Př.Pražan získal titul Mistr ČR. Gratulujeme!

 • 25. až 26. listopadu Evropská speciální výstava zdrobnělých králíků v Nitře - SR

    Výstavy se zúčastnil chovatel Kopečný a na králíka samce zakrslého berana perlového získal titul Evropský šampion.

 • 9. prosince Speciální výstava zakrslých králíků Nový Bydžov

    Zúčastnil se chovatel Kopečný  a získal čestnou cenu na kolekci zakrslých beranů perlových.

 

 

V roce 2016 jsme se zúčastnili výstav:

 • 15. až 17. ledna výstava Náš chovatel 2016 v Lysé nad Labem

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník s kolekcemi holubů a získal čestnou cenu na holuba franckého štítníka černého a titul Šampiona norimberských skřivanů na holuba norimberského skřivana pruhového.

 • 16. ledna Speciální výstava kastorexů a barevných rexů Týniště n.O.

    Zúčastnil se chovatel Hudec s kolekcí činčilových rexů a získal čestnou cenu  pro nečlena klubu.

 • 27. až 28. února výstava Rabštejnská Lhota

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Nádvorník a Kopečný. Čestnou cenu získal př.Daněk na králíka tříslového černého.

 • 7. až 8. května výstava Polička

    Zúčastnili se chovatelé Hudec s pěti králíky Čirex, Daněk s 5 králíky tříslovými černými, Pražan Josef s českým strakáči černými a Pražan Jiří rovněž s černými českými strakáči. Čestné ceny získali př. Hudec na kolekci a vítěznou cenu kolekcí, př. Daněk na samici Tč a př. Pražan Josef na samici Čs.

 • 21. a 22. května výstava Pomezí u Poličky

    Zúčastnil se chovatel Jindřich Příhoda a získal čestnou cenu na holuby české staváky.

 • 28. května výstava Slatiňany

    Zúčastnil se chovatel Ruda Daněk se šesti králíky tříslovými černými a drůbežáři Jan Šafránek a Jana Chmelíková, která také získala čestnou cenu.

 • 25. a 26. června výstava Choceň

    Zúčastnil se chovatel Hudec s kolekcí králíků kastorex.

 • 25. a 26. června výstava Přibyslav

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník (králíci činčila velká a holubi norimberští skřivani) a Daněk (králíci třísloví černí).

 • 30. a 31. července výstava Velká Losenice

    Zúčastnili se mladí chovatelé Hejduk Tobiáš a Hejduk Matěj a staří chovatelé Nádvorník a Kopečný.Čestnou cenu získal Tobiáš Hejduk na holuby koburské skřivany, př. Nádvorník na holuby francké štítníky černé a př. Kopečný na kolekci králíků zakrslých beranů perlových.

 • 6. a 7. srpna výstava v Bílém Újezdu

    Zúčastnil se mladý chovatel Tobiáš Hejduk a jeho děda př.Nádvorník. Oba uspěli, Tobiáš získal čestnou cenu na koburské skřivany bezpruhé a titul 2. nejlepší kolekce výstavy, a př. Nádvorník získal čestnou cenu na norimberské skřivany kapraté.

 • 13. a 14. srpna výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Tlustý Pavel, Prokopová Eliška, Příhoda Jindřich, Nádvorník Pavel a mladí chovatelé Hejduk Tobíáš a Hejduk Matěj. Oba mladí chovatelé získali čestné ceny, Matěj na slepice rousné zakrslé porcelánové a Tobiáš na holuby koburské skřivany bezpruhé. Staří chovatelé odešli s prázdnou až na př. Prokopovou, která získala čestnou cenu na slepice bílé plymutky, a př. Příhodu, který získal čestnou cenu na holuby české staváky.

 • 17. září Okresní výstava králíků ve Slatiňanech

    Zúčastnil se chovatel Kopečný a získal čestnou cenu na kolekci zakrslých beranů perlových. Dále se zúčastnili Jana Chmelíková a Jan Šafránek.

 • 17. a 18. září Okresní výstava výstava v Chotěboři

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Havel Bohumír, Hejduk Matěj, Hudec, Kopečný, Nádvorník, Paseka Stanislav, Prokopová, Příhoda. Čestné ceny získali př. Kopečný na kolekci králíků zakrslých beranů perlových a na holuba modenku schietti modrou bronzovopruhou, př. Prokopová na slepice plymutky bílé a př. Příhoda na holuba českého staváka žlutého sedlatého. 

 • 24. a 25. září Okresní výstava drůbeže a místní výstava králíků a holubů v Proseči

    Zúčastnili se chovatelé Hejduk Matěj MCH, Kunhart, Nádvorník, Pražan Josef, Pražan Jiří, Paseka a Kopečný. Čestné ceny získali př. Hejduk na slepice zakrslé rousné porcelánové, Kunhart na holuby dragouny modré pruhové, Kopečný na králíky zakrslé berany perlové a Pražan Josef na králíky české strakáče černé.

 • 24. září výstava Pardubice Svítkov

    Zúčastnil se chovatel Ruda Daněk. Získal vítěznou cenu a pohár v Memoriálu B. Mikoláška na kolekci králíků tříslových černých.

 • 1. a 2. října Výstava Vysočiny Bohdalov

    Zúčastnili se chovatelé Talácko, Nádvorník a Kopečný. 2 čestné ceny získal př. Kopečný, jednu na kolekci králíků zakrslých beranů perlových a jednu na holuba modenku schietti modrou bronzovopruhou.

 • 1. a 2. října výstava Novoměstská andulka v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Bíško a Kyncl.

 • 6. října výstava v Chrudimi

    Zúčastnil se chovatel Ruda Daněk s kolekcí králíků tříslových černých, bez čestné ceny.

 • 29. října  výstava ve Skutči

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Tlustý M., Havel L., Říha, Paseka P., Hudec, Slavíková a Tlustý P. Čestné ceny získali př. Slavíková na kolekci králíků velkých světlých stříbřitých, př. Tlustý M. na kolekci českých albínů, a př. Daněk získal pohár v Memoriálu B. Netolického za kolekci tříslových černých.

 • 5. listopadu Výstava v Kolíně

    Zúčastnili se chovatelé Šafránek a Chmelíková.

 • 5. listopadu speciální výstava plymutek v Chlumci nad Cidlinou

    Zúčastnil se chovatel Šafránek a získal čestnou cenu na plymutky modré.

 • 12. a 13. listopadu výstava v Dolním Újezdu u Litomyšle

    Zúčastnili se chovatelé Bíško a Kopečný. 

 • 12. a 13 listopadu Speciální výstava holubů bradavičnatých plemen v Holicích

    Zúčastnil se chovatel Kunhart a získal titul šampina na holubici dragouna a čestnou cenu.

 • 18. až 20. listopadu Celostátní výstava drobného zvířectva Lysá nad Labem

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Hudec, Kunhart a Kopečný. Přítel Kunhart získal titul Mistr chovu holubů ČR a byl mu uznán plemenný chov holubů dragounů za získaných 758 bodů.

 • 3. prosince speciální výstav tříslových králíků v Týništi nad Orlicí

    Zúčastnil se chovatel Daněk se dvěma tříčlennými kolekcemi králíků. Získal čestnou cenu na samici oceněnou 96 body.

 • 3. a 4. prosince Celostátní výstava zakrslých králíků Tečovice

    Zúčastnil se chovatel Kopečný a získal čestnou cenu na kolekci zakrslých beranů perlových, oceněnou 381 bodem.

 

 

V roce 2015 jsme se zúčastnili výstav:

 • 17. a 18. ledna výstava Náš chovatel 2015 v Lysé nad Labem

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný. Př. Nádvorník opět - jako každoročně - získal titul Šampion norimberského skřivana na norimberského skřivana bezpruhého a čestnou cenu na norimberského skřivana kapratého.

 • 28. února a 1. března výstava v Rabštejnské Lhotě

    Zúčastnili se chovatel Nádvorník a mladý chovatel Tobiáš Hejduk. Ten hned na své první výstavě získal na své holuby koburské skřivany bezpruhé čestnou cenu.

 • 2. a 3. května výstava v Poličce

    Zúčastnili se chovatelé Pražan Josef, Pražan Jiří a Hudec. Všichni získali čestnou cenu, př. Pražan Josef na králíka českého strakáče černého, př.Pražan Jiří na kolekci českých strakáčů modrých a př. Hudec na králíka kastorexe. 

 • 9. a 10. května výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Tobiáš Hejduk MCH, Pavel Tlustý a Pavel Nádvorník. Čestnou cenu získal Tobiáš Hejduk na holuba koburského skřivana bezpruhého.

 • 23. a 24. května Pomezí u Poličky

    Zúčastnil se chovatel Příhoda a získal čestnou cenu na holuba staváka. 

 • 27. a 28. června výstava v Přibyslavi

    Zúčastnil se chovatel Pavel Nádvorník a získal čestnou cenu na holuba franckého štítníka černého.

 • 25. a 26. července XVI. podpeperská výstava ve Velké Losenici

    Zúčastnili se chovatelé Pavel Nádvorník a Pavel Kopečný. Čestnou cenu na holuba franckého štítníka černého získal př.Nádvorník.

 • 25. a 26. července Borová u Poličky

    Zúčastnil se chovatel Příhoda a získal 2 čestné ceny na holuby staváky.

 • 8. a 9. srpna výstava v Bílém Újezdu u Dobrušky 

    Zúčastnili se chovatel Pavel Nádvorník a mladý chovatel Tobiáš Hejduk. Jejich účast byla velice úspěšná, př. Nádvorník získal čestnou cenu na norimberského skřivana kapratého a na franckého štítníka černého, a jeho vnuk Tobiáš Hejduk získal čestnou cenu  za nejlepšího holuba a pohár za vítěznou kolekci koburských skřivanů bezpruhých. Gratulujeme!

 • 15. a 16. srpna výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Havel Bohumír, Havel Lukáš, Nádvorník Pavel, Příhoda Jindřich  a mladý chovatel Tobíáš Hejduk. Všichni mimo př.Příhody získali čestné ceny, a to: př.Havel B. na zdrobnělé hedvábničky bílé vousaté, př. Havel Lukáš na zdrobnělé holanďanky černé bíle chocholaté, př. Nádvorník na holuba franckého štítníka černého a př. Hejduk na holuba koburského skřivana bezpruhého.

 • 12. a 13. září Okresní výstava v Chotěboři

    Zúčastnili se chovatelé Havel Bohumír, Příhoda Jindřich, Nádvorník Pavel, Hejduk Tobiáš, Hejduk Matěj, Daněk Rudolf a Kopečný Pavel. Čestné ceny získali př.Havel na zdrobnělé holanďanky černé, př.Příhoda na českého staváka žlutého sedlatého a př. Hejduk Tobiáš na holuba koburského skřivana kapratého.  

 • 19. září výstava v Litomyšli

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Hudec a M.Tlustý. Čestnou cenu bohužel nepřivezli.

 • 26. a 27. září Okresní výstava králíků a místní výstava drůbeže a holubů Proseč

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Tlustý Miloslav, Nádvorník, Havel L., Havel B., Kunhart a Kopečný. Čestné ceny a poháry získali:

- př. Daněk pohár na nejlepší kolekci králíků okresu, pohár na nejlepšího samce okresu a pohár na nejlepší samici okresu, vše na plemeno tříslový černý

- př.Tlustý čestnou cenu na kolekci králíků českých albínů

- př.Havel Bohumír čestnou cenu na slepice zdrobnělé holanďanky černé bílochocholaté

- př.Kunhart čestnou cenu na holuba dragouna červeně plavého.

 • 3. a 4. října Výstava Vysočiny v Bohdalově

Zúčastnili se chovatelé Talácko, Tlustý Pavel, Nádvorník  a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana pruhového.

 • 3. a 4. října výstava exotického ptactva Novoměstská andulka v Novém Městě na Moravě

Zúčastnil se chovatel Petr Bíško s pěknou expozicí papoušků barnardů.

 • 9. a 10.října IX. krajská soutěžní výstava Pardubického kraje Polička

Zúčastnili se chovatelé Hudec, Nádvorník, Tlustý M., Daněk, Talácko a Kopečný. Čestnou cenu získal pouze př. Talácko na holuba moravského pštrosa červeného. Chrudimský okres se na této soutěžní výstavě celkově umístil v kraji na prvním místě.

 • 31. října Speciální výstava králíků českých albínů a hototských bílých Týniště nad Orlicí

Zúčastnil se chovatel Tlustý Miloslav. Získal čestnou cenu na tříčlennou kolekci českých albínů.

 • 31. října Místní výstava králíků ve Skutči

Zúčastnili se chovatelé Daněk, Hudec, Kopečný, Nádvorník, Pražan Josef, Slavíková, Tlustý Pavel a  Tlustý Miloslav. Čestné ceny získali př.Daněk, Kopečný a Miloslav Tlustý získal jednu čestnou cenu na tříčlennou kolekci českých albínů a druhou na samici českého albína. .

 • 7. a 8. listopadu výstava v Dolním Újezdě

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Bíško, Hejduk Tobiáš, Hejduk Matěj a Kopečný. Čestnou cenu získal na holuba koburského skřivana pruhového př.Nádvorník.

 • 7. listopadu Speciální výstava plymutek v Chlumci nad Cidlinou

    Zúčastnil se chovatel Šafránek a získal čestnou cenu.

 • 7. listopadu speciální výstava vyandotek v Kolíně

    Zúčastnili se chovatelé Šafránek a Chmelíková.

 • 13. až 15. listopadu Evropská výstava v Métách - Francie

    Zúčastnil se chovatel Josef Kunhart. Získal druhou nejlepší kolekci dragounů na kolekci dragounů červeně plavých. Gratulujeme!

 • 20. až 22. listopadu Celostátní výstava drobného zvířectva Chovatel Lysá nad Labem

    Zúčastnil se chovatel Josef Kunhart a získal čestnou cenu na holuba dragouna.

 • 28. listopadu Speciální výstava králíků Vss v Týništi

    Zúčastnil se chovatel Daněk a získal titul šampiona za nejlepšího samce výstavy.

 • 28. a 29. listopadu výstava v Chocni

    Zúčastnili se chovatelé Havel Bohumír, Havel Lukáš, Hudec, Nádvorník a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Havel Bohumír na kolekci zdrobnělých holanďanek.

 • 29. listopadu Celostátní výstava holubů bradavičnatých plemen v Holicích

    Zúčastnil se chovatel Josef Kunhart. Získal pět pohárů a čestných cen - titul Mistr klubu, Pohár Šampion klubu, Šampion holubic, a v Memoriálu přítele Blahože 2 čestné ceny za kolekce modrých dragounů pruhových. 

 • 5. prosince Speciální výstava králíků tříslových v Týništi

    Zúčastnil se chovatel Daněk a 2 čestné ceny na kolekce králíků tříslových černých.

 • 12. a 13. prosince Celostátní výstava zakrslých králíků v Novém Bydžově

    Zúčastnil se chovatel Pavel Kopečný s kolekcí králíků zakrslých beranů perlových.

 

 

V roce 2014 jsme se zúčastnili výstav:

 •  10. až 12. ledna 2014 výstava Náš chovatel s celostátními klubovými výstavami různých plemen holubů a drůbeže

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný. Př. Nádvorník opět získal titul šampiona výstavy na holuba norimberského skřivana kapratého a dvě čestné ceny, jednu na holuba norimberského skřivana pruhového a druhou na norimberského skřivana bezpruhého.

 • 1. a 2. března výstava v Rabštejnské Lhotě

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Daněk. Bohužel čestnou cenu nezískali.

 • 3. a 4. května výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Tlustý Pavel a Nádvorník. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana pruhovéno.

 • 17. a 18. května výstava v Pomezí u Poličky

    Zúčastnil se chovatel Příhoda se svými holuby.

 • 24. května místní výstava ve Slatiňanech
        Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný. Na čestné ceny jsme tentokrát nestačili.
 • 14. a 15.června výstava v Poličce - rozšířená o expozici klubu chovatelů českých strakáčů

    Zúčastnili se chovatelé Havel Bohumír, Pražan Josef, Pražan Jiří, Příhoda a Nádvorník. Přítel Havel získal pohár pro nejlepší kolekci českých strakáčů a čestnou cenu pro nejlepší samici, př. Pražan Josef získal čestnou cenu, Pražan Jiří ml. pohár a čestnou cenu na samce jinobarevného strakáče a př. Nádvorník získal čestnou cenu na holuba norimberského skřivana pruhového.

 • 26. a 27.července XV. podpeperská výstava ve Velké Losenici

    Zúčastnili se chovatelé Šafránek, Nádvorník a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na holuba franckého štítníka.

 • 16. a 17.srpna výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Pražan Jiří, Pražan Josef a Nádvorník. Všichni získali čestnou cenu, a to př. Pražan Jiří na králíka českého strakáče modrého, Pražan Josef na českého strakáče černého a př. Nádvorník na holuba franckého štítníka černého.

 • 13. a 14.září Okresní výstava v Chotěboři

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Daněk, Šafránek, Chmelíková a Kopečný. Čestné ceny získali př. Nádvorník na slepičku zakrslou rousnou porcelánovou a druhou čestnou cenu na holuba koburského skřivana, př. Daněk na kohouta hempšírek a př.Kopečný na holuba modenku schietti modrou bronzovopruhou.

 • 20. září speciální výstava výletků moravských pštrosů v Křenovicích u Slavkova
        Zúčastnil se př. Bohustalv Talácko a získal čestnou cenu.
 
 • 27. a 28. září výstava v Proseči

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Pražan Josef, Pražan Jiří, Kunhart, Nádvorník, Tlustý, Šafránek a Chmelíková. Čestné ceny získali:

- př.Daněk na kohouta hempšírek

- př.Pražan Jiří na králíka českého strakáče modrého

- př.Kunhart dvě čestné ceny, a to na holuba dragouna modrého a dragouna červeně plavého

- př.Nádvorník na holuba norimberského skřivana pruhového.

 • 4. a . října Výstava Vysočiny Bohdalov

    Zúčastnili se chovatelé Talácko, Nádvorník a Kopečný. Př. Nádvorník získal čestnou cenu na holuba norimberského skřivana pruhového a dva tituly Mistra vysočiny, jednou na norimerského skřivana pruhového a jednou na norimberského skřivana kapratého. Gratulujeme!

 • 10. - 12. října Okresní výstava drůbeže v Chrudimi

    Zúčastnili se chovatelé Šafránek a Chmelíková. Čestnou cenu získal př. Šafránek.

 • 18. a 19. října VIII.krajská výstava Pardubického kraje

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Nádvorník, Talácko, Šafránek, Chmelíková, Hudec a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Daněk na slepici hempšírek a př. Chmelíková na slepici zdrobnělé vyandotky stříbrně koroptví vlnité

 • 1. listopadu speciální výstava českých strakáčů v Kolíně

    Zúčastnili se chovatelé Pražan Josef a Pražan Jiří. Oba získali poháry, Pražan Josef na kolekci českých strakáčů černých a na samici ČSč, Pražan Jiří na českého strakáče modrého.

 • 8. listopadu speciální výstava plymutek v Chlumci nad Cidlinou

    Zúčastnil se chovatel Šafránek a získal čestnou cenu a titul mistra klubu na modré plymutky.

 • 14. až 16. listopadu Celostátní výstava drobného zvířectva Chovatel v Lysé nad Labem

    Zúčastnil se chovatel Josef Kunhart a získal plemenný chov na svůj chov dragounů modrých pruhových.

 • 15. listopadu speciální výstava Vss v Týništi.

    Zúčastnil se chovatel Daněk s kolekcí králíků Vss.

 • 23. listopadu Speciální výstava holubů bradavičnatých plemen v Holicích

    Zúčastnil se chovatel Josef Kunhart a ziskem 954 bodů získal titul Mistra klubu. Mimo to získal i titul za nejlepší holubici, za 2. nejlepší holubici a čestnou cenu.

 • 27. listopadu speciální výstava králíků AlHaDuBí v Týništi.

    Zúčastnil se chovatel Daněk s králíky durynskými a získal titul Šampiona. 

 • 6. a 7. prosince Speciální výstava zakrslých králíků Tečovice

    Zúčastnil se chovatel Kopečný a získal čestnou cenu na kolekci zakrslých beranů perlových.

 

V roce 2013 jsme se zúčastnili výstav:

 • 11. až 13. ledna 2013 výstava Náš chovatel  a celostátní klubová výstava hýlů a norimberských skřivanů v Lysé nad Labem

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný. Př. Nádvorník získal 2 čestné ceny na holuby norimberské skřivany a dále pohár pro šampiona klubu chovatelů norimberských skřivanů.

 • 23. až 24. února Výstava v Rabštejnské Lhotě

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Nádvorník a Kopečný. Žádnou čestnou cenu jsme nezískali.

 • 4. až 5. května jarní výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnil se chovatel Pavel Nádvorník, bohužel bez čestné ceny.

 • 4. až 5. května výstava v Poličce

    Zúčastnili se chovatelé Ruda Daněk a Josef Pražan.

 • 29. až 30. června Výstava drobného zvířectva Přibyslav

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný - bez zisku čestné ceny.

 • 27. až 28. července XIV. podpeperská výstava ve Velké Losenici

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný. Př. Nádvorník získal čestnou cenu na holuba norimberského skřivana kapratého.

 • 17. až 18. srpna výstava v Novém Městě na Moravě.

    Zúčastnili se chovatelé Pražan a Nádvorník. Oba získali čestnou cenu, př. Pražan na králíka českého strakáče černého a př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana pruhového.

 • 21. až 22. září Okresní výstava v Chotěboři

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Šafránek, Nádvorník a Kopečný. Čestné ceny získali př. Daněk na králíka durynského a na slepice hempšírky a př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana pruhového, koburského skřivana a na slepice zakrslé rousné.

 • 28. až 29. září výstava v Proseči

    Zúčastnili se chovatelé Daněk, Slavíková, Nádvorník a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Kopečný na kolekci králíků vídeňských modrošedých.

 • 29. září speciální výstava výletků moravských pštrosů v Pátku u Poděbrad

Zúčastnil se chovatel Talácko se dvěma kolekcemi černých moravských pštrosů.

 •  5. až 6.října Výstava Vysočiny - Bohdalov    

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný. Oba získali čestnou cenu, př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana bezpruhého a př. Kopečný na kolekci zakrslých beranů perlových. Ten také za tuto kolekci získal titul Mistr Vysočiny.

 • 19. a 20. října speciální výstava moravských pštrosů v Holicích

Zúčastnil se chovatel Talácko s kolekcí černých moravských pštrosů a získal čestnou cenu na starého holuba. Dále vystavil kolekci červených moravských pštrosů, která byla vyhodnocena jako nejlepší kolekce červených pštrosů na výstavě, získala 565 bodů.

 • 2. listopadu Speciální výstava českých strakáčů Kolín

Zúčastnil se chovatel Pražan Josef s kolekcí českých strakáčů a získal čestnou cenu.

 • 30. listopadu až 1. prosince Speciální výstava zakrslých králíků Nový Bydžov
   

    Zúčastnil se chovatel Kopečný s kolekcí králíků zakrslých beranů perlových a získal na ni čestnou cenu.

V roce 2012 jsme se zúčastnili výstav:

 • 13. až 15. ledna 2012 výstava Náš chovatel a celostátní klubová výstava hýlů a norimberských skřivanů v Lysé nad Labem.

    Zúčastnil se jako obvykle chovatel Nádvorník s holuby a získal dvě čestné ceny na norimberského skřivana pruhového a bezpruhého a titul Šampion na norimberského skřivana kapratého.

 • 25. až 26. února výstava v Rabštejnské Lhotě

    Zúčastnil se chovatel R. Daněk st. se 6 králíky velkými světlými stříbřitými.

 • 5. - 6. května výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnili se chovatelé Pražan a Nádvorník. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na holuba koburského skřivana pruhového.

 • 5. - 6. května výstava v Poličce

    Zúčastnili se chovatelé Pražan, Paseka, Daněk st. a Havel M. Př. Havel získal pohár pro nejlepšího králíka výstavy na králíka českého strakáče a čestnou cenu na králíka novozélandského bílého.

 • 23. - 24. června výstava v Přibyslavi

    Zúčastnili se chovatelé Daněk ml. a Nádvorník. Př. Ruda Daněk ml. získal pohár pro vítěznou kolekci králíků mladého chovatele za kolekci králíků tříslových černých a př. Nádvorník získal čestnou cenu za holuba koburského skřivana pruhového.

 • 28. - 29. července XIII.Podpeperská výstava ve Velké Losenici

    Zúčastnili se chovatelé Daněk st., Daněk ml., Nádvorník a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na holuba franckého štítníka.

 • 18. - 19. srpna 48. Horácká výstava v Novém Městě na Moravě

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník a získal čestnou cenu na holuba koburského skřivana pruhového.

 • 15. - 16. září Okresní výstava v Chotěboři

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Šafránek, Daněk, Havel a Kopečný. Čestné ceny získali př. Nádvorník na norimberské skřivany pruhové a př.Daněk na kohouta hempšírek.

 • 22. - 23. září výstava ve Svinčanech

    Zúčastnil se pouze chovatel Nádvorník s několika kolekcemi holubů. Čestnou cenu však bohužel nezískal.

 • 5. - 6. října Krajská soutěžní výstava Pardubického kraje v poličce

    Zúčastnili se chovatelé Daněk st., Daněk ml., Nádvorník, Pražan, Talácko a Tlustý. Čestnou cenu získal na holuba moravského pštrosa červeného př. Talácko. Pořadí okresů bylo:

    1. Svitavy

    2. Pardubice

    3. Chrudim

    4. Ústí na Orlicí

 • 6. - 7. října Krajská výstava Vysočiny Bohdalov

    Zúčastnil se pouze chovatel Kopečný a získal čestnou cenu na holuba modenky schietti modré bronzovopruhé.

 • 5. - 7. října výstava v Chrudimi

    Zúčastnil se chovatel Paseka a získal čestnou cenu na kolekci králíků velkých světlých stříbřitých.

 • 3. - 4. listopadu Celostátní výstava zakrslých králíků Tečovice

    Zúčastnil se chovatel Kopečný a získal čestnou cenu na kolekci králíků zakrslých beranů perlových.

 • 3. listopadu Speciální výstava českých strakáčů Kolín

    Zúčastnil se chovatel Pražan Josef a na svou koleci českých strakáčů získal čestnou cenu a pohár. 

 • 17. listopadu  Speciální výstava králíků velkých světlých stříbřitých Týniště

    Zúčastnil se chovatel Ruda Daněk starší se 14 králíky. Čestnou cenu bohužel nezískal.

 • 1. prosince Speciální výstava králíků durynských - Týniště

    Zúčastnil se opět chovatel Ruda Daněk starší a získal čestnou cenu na kolekci oceněnou 284,5 body.

 • 1. prosince Speciální výstava králíků tříslových - Týniště

    Zúčastnil se chovatel Ruda Daněk mladší a získal titul šampina výstavy na samce tříslového černého a dále čestnou cenu na kolekci tříslových černých oceněnou 284,5 body.

 

V roce 2011 jsme se zúčastnili výstav:

 •  14. až 16. ledna výstava Náš chovatel a celostátní klubová výstava hýlů a norimberských skřivanů v Lysé nad Labem.

  Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný. Přítel Nádvorník získal titul Šampion a pohár na norimberského skřivana pruhového. 

 

 • 26. až 27. února výstava v Rabštejnské Lhotě.

    Stejně jako loni se zúčastnili chovatelé Nádvorník a Kopečný. Oba získali čestnou cenu, př.Nádvorník na holuba koburského skřivana, př.Kopečný na kolekci králíků zakrslých beranů perlových.

 

 • 30. dubna až 1. května výstava v Poličce.

    Zúčastnili se chovatelé Pražan, Paseka a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Pražan na samce českého strakáče.

 •  25. až 26. června výstava v Přibyslavi

    Zúčastnili se chovatelé Pražan, Daněk st., Daněk ml., Nádvorník a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Daněk st. na kolekci králíků velkých světlých stříbřitých a př. Nádvorník na holuba koburského skřivana.

 •  23. a 24. července výstava v Borové u Poličky

   Zúčastnili se chovatelé Daněk R. st., Vodička B., Nádvorník a Kopečný. Všichni získali čestnou cenu. Př. Daněk R. st. na kolekci králíků velkých světlých stříbřitých, př. Vodička na kolekci králíků stříbřitých žlutých, př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana bezpruhého a př. Kopečný na kolekci králíků vídeňských modrošedých.

 •   30. a 31. července XII. podpeperská výstava ve Velké Losenici

    Zúčastnili se chovatelé Daněk R. st., Daněk R.ml., Nádvorník a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Kopečný na kolekci králíků zakrslých beranů perlových.  

 • 13. a 14. srpna Horácká výstava v Novém Městě na Moravě.

    Zúčastnili se chovatelé Pražan a Nádvorník. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na holuba koburského skřivana pruhového.

 • 10. září výstava ve Slatiňanech

    Zúčastnili se chovatelé Daněk R.st., Šafránek a Vodička. Čestné ceny získal př.Vodička na kolekci králíků stříbřitých žlutých a př. Daněk na kolekci velkých světlých stříbřitých.

 •  17. a 18. září výstava v Proseči

    Zúčastnili se chovatelé Pražan, Gregorová, Nádvorník, Kopečný, Paseka, Daněk st. Daněk ml., Šafránek a Tlustý. Čestné ceny získali:

    př. Pražan na králíka českého strakáče, př. Paseka na kolekci králíků velkých světlých stříbřitých, př. Kopečný na kolekci králíků zakrslých beranů perlových, př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana pruhového a př. Daněk st. na kolekci slepic hempšírek.

 • 24. a 25. září Kajská soutěžní výstava ve Svinčanech

    Zúčastnili se chovatelé Daněk R. st. a Daněk R.ml. Čestnou cenu získal Daněk R.ml na kolekci králíků tříslových černých.

 • 24. a 25. září Okresní výstava v Chotěboři

    Zúčastnili se chovatelé Gregorová, Havel B., Havel L., Havel M., Kopečný, Nádvorník, Pražan, Šafránek a Vodička. Titul Šampion výstavy získal na samičku králíka stříbřitého žlutého př. Vodička a čestnou cenu na slepice zdrobnělé vyandotky tmavě vlnité př. Šafránek.

 • 1. a 2. října Výstava Vysočiny v Bohdalově

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Havel M., Vodička, Daněk st. a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na holuba koburského skřivana bezpruhého, další na holuba norimberského skřivana bezpruhého, a př. Daněk st. na slepice hempšírky. Dále za svá zvířata získali chovatelé Nádvorník a Havel titul Mistr Vysočiny.

 • 18. a 19. listopadu speciální výstava králíků velkých světlých stříbřitých v Týništi nad Orlicí

    Zúčastnil se chovatel Daněk Rudolf starší. Čestnou cenu bohužel nezískal, i když ocenění měl pěkné.

 • 3. prosince  speciální výstava králíků tříslových v Týništi nad Orlicí

    Zúčastnil se chovatel Daněk Rudolf mladší. Čestnou cenu bohužel nezískal, i když ocenění měl pěkné.

 • 3. prosince speciální výstava klubu chovatelů zakrslých králíků v Kolíně

    Zúčastnil se chovatel Kopečný a získal čestnou cenu na kolekci zakrslých beranů perlových.

 

V roce 2010 jsme se zúčastnili výstav:

 • 7. až 10. ledna Výstava Náš chovatel a celostátní klubové výstavy hýlů a norimberských skřivanů a zakrslých králíků Lysá nad Labem.

 Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný. Přítel Nádvorník získal jako loni titul Šampion a pohár na nor. skřivana kapratého a čestnou cenu na norimberského skřivana pruhového.

 
 • 27. až 28. února Rabštejnská Lhota.

 Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný. Přítel Nádvorník získal čestnou cenu na koburského skřivana bezpruhého. Přítel Kopečný získal putovní pohár starosty za nejlepší kolekci na kolekci zakrslých beranů perlových.

 

 

 • 1. a 2. května Polička.

Zúčastnili se chovatelé Pražan, Paseka, Gregorová a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Kopečný na kolekci zakrslých beranů perlových. 

 

 • 8. a 9. května Jarní výstava v Novém Městě na Moravě.

Zúčastnili se chovatelé Pražan, Nádvorník, Kyncl a P.Vodička. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na koburského skřivana bezpruhého.

 

 •  22. a 23. května výstava ve Slatiňanech.

Zúčastnili se chovatelé Vodička P., Vodička B. a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Kopečný na samce zakrslého berana perlového. 

 

 • 23. až 25. července XI. podpeperská výstava ve Velké Losenici.

Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný. Čestnou cenu získal př. Nádvorník na koburského skřivana pruhového. 

 

 • 14. a 15. srpna 46. Horácká výstava drobného zvířectva v Novém Městě na Moravě.  

Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Pražan, Gregorová a Kopečný. Čestné ceny získali př.Nádvorník na holuba norimberského skřivana pruhového, př.Pražan na samici českého strakáče černého a př.Kopečný na kolekci zakrslých beranů perlových.

 

 • 18. a 19. září Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže v Chotěboři.

Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Šafránek, Havel Bohumír a Kopečný. Čestnou cenu získali př. Šafránek na kolekci plymutek modrých, př. Havel na kolekci českých staváků modrých sedlatých kapratých a navíc př. Havel získal pohár místostarostky města Chotěboř na kolekci zakrslých kočinek šedých perlových.

 •  25. a 26. září výstava v Proseči.

Zúčastnili se chovatelé Daněk R., Daněk R. ml., Nádvorník, Paseka, Pražan, Šafránek a Vodička B. Čestné ceny získali př. Daněk ml. na kolekci králíků tříslových černých, Paseka na kolekci králíků velkých světlých stříbřitých, Vodička B. na kolekci králíků střibřitých žlutých a Nádvorník na holuba norimberského skřivana kapratého.

 • 2. a 3. října výstava Vysočiny Bohdalov

Zúčastnili se chovatelé Vodička B., Nádvorník a Kopečný. Čestné ceny získali př. Vodička B. na kolekci králíků stříbřitých žlutých a př. Nádvorník na holuba norimberského skřivana pruhového.

 • 30. a 31. října Krajská výstava Pardubického kraje

Zúčastnili se chovatelé Daněk R.ml., Havel M., Havel B., Nádvorník, Talácko a Kopečný. Čestné ceny a poháry získali př. Nádvorník na holuba koburského skřivana pruhového, př. Talácko na holuba moravského pštrosa černého, a př. Daněk ml. na kolekci králíků tříslových černých. 

 • 11. - 13. listopadu Speciální výstava českých strakáčů ve Slavkově u Brna

Zúčastnili se chovatelé Pražan a Gregorová. Čestnou cenu získala př. Gregorová na králíka českého strakáče modrého.

 • 13. listopadu Speciální výstava stříbřitých malých v Týništi nad Orlicí

Zúčastnil se chovatel Vodička B. kolekcí králíků stříbřitých žlutých.

 • 4. prosince Speciální výstava králíků českých strakáčů, novozélandských červených, českých albínů a hototských a expozice zakrslých králíků Kolín

Zúčastnil se chovatel Kopečný a získal čestnou cenu na kolekci králíků zakrslých beranů perlových, oceněnou 379 body. 

 

 

V roce 2009 jsme se zúčastnili výstav:

  • 9. až 11. ledna Výstava Náš chovatel a celostátní klubové výstavy Lysá nad Labem.

    

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník. Získal titul Šampion a pohár na nor. skřivana kapratého a pohár a čestnou cenu na norimberského skřivana pruhového.

    
  • 17. ledna Speciální výstava Lhota pod Libčany.

    

    Zúčastnil se chovatel Talácko.

    
  • 21. a 22. února Rabštejnská Lhota.

    

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník.

    
  • 2. a 3. května Polička.

    

    Zúčastnili se chovatelé Pražan, Pražanová, Gregorová a Daněk Rudolf ml.

    Čestné ceny získali:

    
   •  Gregorová na samce českého strakáče modrého
   •  Daněk byl vyhodnocen jako nejlepší mladý chovatel
  • 25. a 26. července Borová u Poličky.

    

    Zúčastnili se chovatel Kopečný. Získal čestnou cenu na kolekci králíků vídeňských modrošedých.

    
  • 15. a 16. srpna 45. Horácká výstava v Novém Městě na Moravě.

    

    Zúčastnili se chovatelé Pražan, Pražanová, Gregorová, Nádvorník a Kopečný.

    Čestné ceny získali:

    
   •  Gregorová na samce českého strakáče modrého
   •  Pražan na kolekci českých strakáčů černých
   •  Nádvorník na holuba norimberského skřivana
  • 19. a 20. září Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže Chotěboř.

    

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný.

    Čestné ceny jsme nezískali.

    
  • 26. a 27. září výstava v Proseči u Skutče.

    

    Zúčastnili se chovatelé Pražan, Pražanová, Gregorová, Nádvorník, Šmahel, Paseka, Vodička B., Vodička P., Daněk st., Daněk ml. a Kunhart

    Čestné ceny získali:

    
   •  Daněk st. na kolekci králíků velkých světlých stříbřitých
   •  Pražan na kolekci českých strakáčů černých
   •  Daněk ml. na kolekci králíků tříslových černých
   •  Kunhart na holuba dragouna
  • 3. a 4. října Výstava Vysočiny Bohdalov.

    

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník.

    
  • 24. a 25. října Krajská výstava v Bylanech.

    

    Zúčastnili se chovatelé Daněk R., Daněk R.ml., Nádvorník a Talácko.

    Čestnou cenu získal př. Talácko na holuba moravského pštrosa červeného.

    
  • 13. a 14. listopadu Speciální výstava českých strakáčů Slavkov u Brna.

    

    Zúčastnil se chovatel Pražan.

    
 • V roce 2008 jsme se zúčastnili výstav:

  • 9. až 13. ledna Speciálka hýlů a norimberských skřivanů Lysá nad Labem.

    

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník. Získal titul Šampion a pohár na nor. skřivana bezpruhého.

    
  • 3. a 4. května Jarní výstava Nové Město na Moravě.

    

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník. Získal čestnou cenu na koburského skřivana pruhového.

    
  • 10. a 11. května Polička.

    

    Zúčastnili se chovatelé Gruna, Daněk st., Daněk ml., Šafránek, Pražan, Pražanová, Gregorová a Vodička B.

    
  • 26. a 27. července Velká Losenice.

    

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník. Získal čestnou cenu na koburského skřivana pruhového.

    
  • 16. a 17. srpna Horácká výstava Nové Město na Moravě.

    

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Kopečný, Pražan, Pražanová a Gregorová.

    Čestné ceny získali:

    
   •  Gregorová na samce českého strakáče modrého
   •  Kopečný na kolekci zakrslých beranů perlových
   •  Nádvorník na kolekci norimberských skřivanů bezpruhých
  • 6. a 7. září Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže Chotěboř, spojená s expozicí klubu chovatelů zakrslých králíků.

    

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník a Kopečný.

    Čestnou cenu získal:

    
   •  Nádvorník na holuba norimberského skřivana
  • 7. září Speciální výstava výletků Brno - Jehnice.

    

    Zúčastnil se chovatel Talácko.

    
  • 20. a 21. září Krajská soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže ve Svinčanech.

    

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Havel B., Gruna, Daněk R. ml. a Kopečný.

    
  • 27. a 28. září Výstava králíků, holubů a drůbeže Proseč.

    

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Daněk, Daněk R. ml., Paseka, Tlustý, Šmahel, Pražan, Gregorová, Pražanová, Vodička B. a Kopečný.

    Čestnou cenu získal:

    
   •  Nádvorník na holuba norimberského skřivana pruhového a druhou na holuba koburského skřivana pruhového.
   •  Šmahel na kolekci králíků novozélandských bílých.
  • 4. a 5. října Výstava Vysočiny Bohdalov.

    

    Zúčastnili se chovatelé Nádvorník, Vodička B. a Kopečný.

    Čestnou cenu získal:

    
   •  Kopečný na kolekci zakrslých beranů perlových.
  • 17. a 18. října Okresní výstava Chrudim.

    

    Zúčastnil se chovatel Talácko a získal čestnou cenu na holuba moravského pštrosa.

    
  • 7. a 8. listopadu Speciální výstava bradavičnatých holubů Holice.

    

    Zúčastnil se chovatel Kunhart. Získal 2 čestné ceny, jeden titul šampion a titul Mistr klubu - vše na holuby plemene dragoun.

    
  • 8. a 9. listopadu Orlická výstava Choceň.

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník. Získal čestnou cenu na holuba norimberského skřivana pruhového.

    
  • 15. listopadu Okresní soutěžní výstava králíků Skuteč.

    

    Zúčastnili se chovatelé Kopečný, Daněk st., Daněk ml., Tlustý, Vodička B. a Šmahel.

    Čestné ceny získali:

    
   •  Daněk st. na kolekci velkých světlých stříbřitých
   •  Šmahel titul vítězná kolekce mláďat na kolekci novozélandských bílých
   •  Daněk ml. na kolekci tříslových černých
  • 6. prosince Speciální výstava králíků českých strakáčů Kolín.

    

    Zúčastnili se chovatelé Pražan a Gregorová.

    
 • V roce 2007 jsme se zúčastnili výstav:

    

  • 21. ledna Speciálka hýlů a norimberských skřivanů Holice.

    

    Zúčastnil se chovatel Nádvorník. Získal čestnou cenu na nor.skřivana pruhového oceněného 95b. a titul Šampion na nor. skřivana bezpruhého oceněného rovněž 95 body.

    
  • 5. a 6. května Polička.

    

    Zúčastnili se chovatelé Gruna, Vocel, Daněk, Šafránek, Pražan, Pražanová, Gregorová a Kopečný.

    Čestné ceny získali:

    
   •  Pražan na kolekci králíků českých strakáčů 
   •  Šafránek na slepice plymutky
   •  Gruna na kolekci králíků stříbřitých modrých. 
  • 14. a 15. května Slatiňany:

    

    Zúčastnili se chovatelé Gruna, Vocel a Daněk R.ml.

    Čestnou cenu získal př.Daněk R.ml. na kolekci králíků tříslových černých.

    
  • 22. a 23. června Přibyslav:

    

    Zúčastnili se chovatelé Gruna, Vocel, Vodička Petr, Šafránek a Daněk R.ml.

    Čestné ceny získali:

    
   •  Daněk R.ml. na kolekci králíků tříslových černých. Zároveň byl vyhodnocen jako nejlepší mladý chovatel králíků. 
   •  Šafránek na slepice plymutky žíhané a druhou na plymutky modré
   •  Vocel získal Pohár starosty na slepice hedvábničky
   •  Gruna na kolekci králíků stříbřitých modrých 
  • 21. a 22. července Borová:

    

    Zúčastnili se chovatelé Gruna, Kopečný a Daněk R.ml.

    Čestnou cenu získal:

    
   •  Daněk R.ml. na kolekci králíků tříslových černých.
  • 28. a 29. července Velká Losenice:

    

    Zúčastnili se chovatelé Gruna, Daněk R. st. a Daněk R.ml.

    Čestné ceny jsme nezískali.

    
  • 18. a 19. srpna Nové Město na Moravě:

    

    Zúčastnili se chovatelé Pražan, Pražanová a Gregorová.

    Čestnou cenu získal:

    
   •  Pražan Josef na kolekci králíků českých strakáčů černých.
  • 15. a 16. září Slatiňany:

    

    Zúčastnili se chovatelé Gruna, Daněk R.st. a Daněk R.ml.

    Čestné ceny získali:

    
   •  Daněk R.st. na kolekci králíků velkých světlých stříbřitých. 
   •  Gruna na kolekci králíků stříbřitých modrých a slepice amroksky. 
  • 15. a 16. září Chotěboř:

    

    Zúčastnili se chovatelé Kopečný a Nádvorník.

    Čestnou cenu získal:

    
   •  Nádvorník na holuba koburského skřivana kapratého. 
  • 22. a 23. září Proseč:

    

    Zúčastnili se chovatelé Pražan, Gregorová, Daněk R.st., Daněk R.ml. a Nádvorník.

    Čestné ceny získali:

    
   •  Pražan na kolekci českých strakáčů černých. 
   •  Gregorová na kolekci českých strakáčů modrých. 
   •  Daněk R. st. na kolekci velkých světlých stříbřitých. 
   •  Daněk R. ml. získal pohár pro nejlepší kolekci na kolekci tříslových černých. 
   •  Nádvorník na holuba koburského skřivana pruhového a druhou na holuba norimberského skřivana pruhového. 
  • 6. a 7. října Bohdalov:

    

    Zúčastnili se chovatelé Daněk R.st., Daněk R.ml., Gruna, Kopečný, Vodička B., Talácko a Nádvorník.

    Čestné ceny získali:

    
   •  Daněk R. ml. získal titul Šampinona vysočiny v kategorii mladých chovatelů na králíka tříslového černého a čestnou cenu na kolekci králíků tříslových černých. 
   •  Gruna na kohouta amroksek krahujcových. 
  • 19. a 20. října Krajská výstava Holice:

    

    Zúčastnili se chovatelé Daněk R.st., Daněk R.ml., Gruna, Kopečný, Šafránek, Talácko a Nádvorník.

    Čestnou cenu získal:

    
   •  Kopečný na kolekci králíků zakrslých beranů perlových. 
  • 4. listopadu Speciální výstava holubů bradavičnatých plemen:

    

    Zúčastnil se chovatel Kunhart Josef. Získal na kolekci dragounů modrých pruhových, oceněnou 946 body, titul Mistr klubu a na holuba téhož plemene, oceněného 95 body, titul Šampion.

    
  • 9. a 10. listopadu Slavkov u Brna:

    

    Zúčastnili se chovatelé Gregorová a Pražan.

    Čestnou cenu získal:

    
   •  Pražan na samce českého strakáče černého. 
  • 17. listopadu Okresní soutěžní výstava králíků Skuteč:

    

    Zúčastnili se chovatelé Daněk R.st., Daněk R.ml., Gregorová, Pražanová, Pražan, Gruna, Kopečný a Vodička B.

    Čestné ceny získali:

    
   •  Vodička B. na kolekci králíků stříbřitých žlutých. 
   •  Gruna na kolekci králíků stříbřitých modrých. Současně získal titul Šampión výstavy. 
  • 8. prosince Místní výstava králíků Kolín spojená se speciálními výstavami českých strakáčů a zakrslých králíků:

    

    Zúčastnili se chovatelé Gregorová, Pražan a Kopečný.

    Čestné ceny získali:

    
   •  Gregorová na kolekci českých strakáčů modrých. 
   •  Pražan na samce českého strakáče černého.