Výstavy v Hlinsku

2019:

           O víkendu 24. a 25. srpna pořádali hlinečtí chovatelé další ročník výstav za podpory města, tentokrát jako Okresní výstavu drůbeže a místní výstavu králíků, holubů a exotického ptactva. Součástí výstavy byly expozice králíků českých strakáčů a expozice klubu chovatelů holubů hýlů a norimberských skřivanů. Dále byla výstava doplněna o další ukázky – lamy alpaky, ovce, a také závody králíků „králičí hop“. Vykulená očka dětí prozrazovala úžas nad volným proletem velkých papoušků ara.
            Při výstavě probíhal prodej medu, cukrovinek, výrobků ze dřeva, pracovních oděvů, pleteného zboží, košů, sýrů, květin pro byt i zahradu, chovatelských potřeb a dalšího sortimentu. Samozřejmě nechybělo ani chutné občerstvení.
            Od 93 chovatelů bylo vystaveno 320 králíků 28 plemen, téměř 300 holubů 21 plemen a v 84 voliérách 266 kusů 33 plemen drůbeže. Byly k vidění i poměrně vzácné exponáty, mezi drůbeží kachny smaragdové, araukány a japonky čabo. Králíci čeští strakáči a králík zemplínský, také holubi prácheňští káníci a množství českých staváků. Z 38 voliér okrasného ptactva to byl např. amazonek černotemenný a aratinga jendaj.
            Výstavu navštívilo téměř 1100 dospělých návštěvníků a 530 dětí, které mají volný vstup. Okresní soutěže chovatelů drůbeže se zúčastnilo 19 chovatelů z Chrudimska, z hlineckých chovatelů okresní pohár nikdo nezískal. Putovní poháry starosty města Hlinska předával letošním nejúspěšnějším chovatelům pan starosta Krčil. Putovní poháry získali – za králíky Havel Bohumír, za drůbež a holuby Nádvorník Pavel.
            Výstava probíhala v krásném prostředí městského parku Na Drahách, kde návštěvníci jistě ocenili i lavičky ve stinných zákoutích.
           Katalog výstavy si můžete prohlédnout zde: králíciholubidrůbež.
           Přehled přidělených čestných cen, pohárů a výsledky okresní soutěže drůbeže si můžete prohlédnout  zde: králíciholubidrůbež.
          Seznam vystavovatelů je zde: vystavovatelé.
          Fotky z této výstavy si můžete prohlédnout zde: fotky
 

2018:

             V Hlinsku se stalo mnohaletou tradicí, že každá poslední srpnová sobota a neděle patří v rámci Adámkových folklórních slavností také hlineckým chovatelům. 25.–26. srpna 2018 se na výstavišti v městském parku Na Drahách konala Okresní výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Vystaveno bylo 223 králíků 20 plemen, 288 holubů 25 plemen, 240 ks drůbeže 32 plemen a 200 ks exotického ptactva.
 

        Celá výstava byla obohacena o pěkné expozice králíků českých strakáčů, holubů hýlů a norimberských skřivanů, expozici ovcí, nutrií a okrasných bažantů. Vystavený bažant - satyr Termmickův - byl málo vídaný unikát. Překvapením pro malé návštěvníky byla ukázka lam krotkých, stříhání ovcí a králičí závody - oblíbený králičí hop. Návštěvníky upoutala rozmanitost plemen vystavených zvířat, např. holub kudrnáč nebo skřivan, i znalí chovatelé se podivili holubům plemene český holub. Toto plemeno se v naší zemi nechová nejméně sto let, šlechtí a chovají je jen v Bavorsku. U drůbeže stejným způsobem zaujala plemena japonka okina čabo nebo kachna smaragdová. Při příchodu do sálu vystavených exotických ptáků upoutával pozornost amazoňan kubánský, eklektus různobarvý nebo aratinga sluneční. Velkým překvapením pro návštěvníky byla také expozice vajec od padesáti plemen drůbeže.

        Na vystavená zvířata bylo uděleno 20 pohárů a 52 čestných cen. Putovní poháry starosty města předal našim úspěšným chovatelům pan starosta Krčil. Havel Bohumír získal pohár na králíky české strakáče, Nádvorník Pavel na holuby norimberské skřivany a Prokopová Eliška na slepice plymutky bílé.

        Po tropických vedrech výstavu provázelo chladnější počasí, zvířata i příroda se přímo nadechly, a tak byl pobyt na výstavišti pro 1000 návštěvníků a spoustu dětí, které jako vždy měly vstup zdarma, jistě příjemný. Termín výstavy není sice v úplně vhodnou dobu, přesto byla vystavená zvířata v dobré kvalitě, prodejná okamžitě změnila své majitele. Výstavy v Hlinsku určitě stojí za návštěvu, jelikož je zřejmé, že se hlinečtí chovatelé snaží úroveň výstav posouvat stále výš.

          Katalog výstavy si můžete prohlédnout zde: králíciholubidrůbež.
          Přehled přidělených čestných cen, pohárů a výsledky okresní soutěže králíků a holubů si můžete prohlédnout                     zde: králíciholubidrůbež.
          Seznam vystavovatelů je zde: vystavovatelé.
          Fotky z této výstavy si můžete prohlédnout zde: fotky
 

2017:

            I v tomto roce se o posledním víkendu v srpnu konala hlinecká výstava drobného zvířectva, tentokrát jako Okresní výstava holubů okresu Chrudim a místní výstava králíků, drůbeže a exotického ptactva. Stejně jako v minulých letech byla součástí výstavy expozice českých strakáčů a expozice klubu chovatelů holubů hýlů a norimberských skřivanů. Opět byly součástí výstavy další tradiční expozice a ukázky, jako jsou nutrie, ovce, kozy, prodej medu, cukrovinek, výrobků ze dřeva, sýrů, květin, chovatelských potřeb a další. Opět bylo vychvalováno i chutné občerstvení. Letos byla novinkou i expozice vajec, kde bylo předvedeno na 50 druhů vajec nejen drůbeže, ale i dalších ptáků.
            Vystaveno bylo  251 králíků 20 plemen, 270 holubů 26 plemen ve 180 klecích a 18 voliérách a 234 ks drůbeže 32 plemen v 78 voliérách. Dále bylo vystaveno na 300 ks okrasného ptactva. 
            Výstavy se zúčastnilo 87 vystavovatelů a výstavu navštívilo 983 platících dospělých návštěvníků. Děti měly tradičně vstup zdatma a tak jich výstavu navštívilo nepočítaně. Velký zájem návštěvníků jako obvykle upoutaly ukázky stříhání ovcí a ukázky nového sportu, králíčího hopu. 
            Výstava byla pořádána za podpory města Hlinska a poháry pro nejúspěšnější vystavovatele předával opět starosta města Hlinska p.Krčil. Rovněž počasí nám přálo a tak výstava proběhla k plné spokojenosti pořadatelů a diváků.
            Katalog výstavy si můžete prohlédnout zde: králíci, holubi, drůbež.
            Přehled přidělených čestných cen, pohárů a výsledky okresní soutěže holubů si můžete prohlédnout zde: králíci, holubi, drůbež.
            Seznam vystavovatelů je zde: vystavovatelé.
            Fotky z této výstavy si můžete prohlédnout zde: fotky

 

2016:

        O víkendu 27. a 28.srpna pořádali hlinečtí chovatelé další ročník výstav za podpory města a Pardubického kraje, tentokrát jako 10.krajskou výstavu drůbeže, holubů, králíků a exotického ptactva. Opět byla součástí výstavy expozice českých strakáčů a expozice klubu chovatelů holubů hýlů a norimberských skřivanů. Dále byla výstava doplněna o další expozice a ukázky, jako byly nutrie, ovce, kozy, prodej medu, cukrovinek, výrobků ze dřeva, montérek, sýrů, květin pro byt i zahradu, chovatelských potřeb a další. Samozřejmě nechybělo ani chutné občerstvení.

    Vystaveno bylo 462 králíků 34 plemen, téměř 440 holubů 34 plemen a ve 144  voliérách 432 kusů 52 plemen drůbeže. Byly k vidění i poměrně vzácné exponáty, mezi drůbeží mohutné husy tulské a  husy africké . Z 35 voliér  okrasného ptactva to byl např. aratinga sluneční a pěkná expozice papoušků barnardů.

    Výstavu navštívilo téměř 1200 dospělých návštěvníků a velké množství dětí, které měly vstup zdarma. Krajské soutěže se ze 188 chovatelů účastnilo 42 z chrudimska. Hlinečtí chovatelé Havel Bohumír, Pražan Jiří, Cach Miroslav, Hejduk Tobiáš, Prokopová Eliška, Kunhart Josef, Ing. Kopečný Pavel a Nádvorník Pavel získali  čestné ceny a poháry, o které se soutěžilo.  Na exotické ptactvo byly uděleny  tři čestné ceny. Putovní poháry starosty města Hlinska předával letošním úspěšným chovatelům Ing. Pavlu Kopečnému, Bohumíru Havlovi a Pavlu Nádvorníkovi pan  starosta Krčil  a Judr. Chvojka, poslanec PČR.

         Výstava probíhala v přímo letním počasí, krásné prostředí parku Na Drahách však poskytovalo návštěvníkům, ale i vystaveným zvířatům, také potřebný stín.

Povýstavní katalog včetně ocenění si můžete prohlédnou zde:  králící ,  holubi , drůbežvystavovatelé.

Přehled přidělených čestných cen a pohárů naleznete zde. králíciholubidrůbež.

Fotky z této výstavy si můžete prohlédnout zde.

 

 

2015:

        O víkendu 29. a 30.srpna pořádali hlinečtí chovatelé další ročník výstav za podpory města, tentokrát jako Okresní výstavu drůbeže a holubů a místní výstavu králíků a exotického ptactva. Opět byla součástí výstavy expozice českých strakáčů a velkých světlých stříbřitých a expozice klubu chovatelů holubů hýlů a norimberských skřivanů. Dále byla výstava doplněna o další expozice a ukázky, jako byly nutrie, kozy, prodej medu, cukrovinek, výrobků ze dřeva nebo bronzu, montérek, sýrů, květin pro byt i zahradu, chovatelských potřeb a další. Samozřejmě nechybělo ani chutné občerstvení.

    Vystaveno bylo 300 králíků 29 plemen, téměř 300 holubů 27 plemen a v 93 voliérách 266 kusů 35 plemen drůbeže. Byly k vidění i poměrně vzácné exponáty, mezi drůbeží mohutné husy tulůské, husy africké a na výstavách málo vídané husy cholmogorské. Z 35 voliér  okrasného ptactva to byl např. pár eklektusů různobarvých, pár šedých papoušků žako, aratinga sluneční a pěkná expozice papoušků barnardů.

    Výstavu navštívilo 985 dospělých návštěvníků a velké množství dětí, které měly vstup zdarma. Okresní soutěže chovatelů drůbeže se zúčastnilo 37 chovatelů včetně  19 chovatelů z chrudimska a hlinecký chovatel Havel Bohumír získal cenné poháry, o které se soutěžilo. Obdobně okresní soutěž holubářů s převahou vyhrál další hlinecký chovatel Nádvorník Pavel, který získal 3 ze sedmi holubářských pohárů. Poháry a čestné ceny získali také hlinečtí chovatelé králíků. Nejúspěšnější byl Daněk Rudolf, který získal čtyři poháry. Na exotické ptactvo byly uděleny  tři čestné ceny. Putovní poháry města Hlinska předával letošním nejúspěšnějším chovatelům starosta města pan Krčil.

    Výstava probíhala v přímo letním počasí, krásné prostředí parku Na Drahách však poskytovalo návštěvníkům, ale i vystaveným zvířatům, také potřebný stín.

    O výstavě take referovalo vysílání hlinecké televize, její příspěvek si můžete prohlédnout zde: https://www.ahp.cz/videos/chovatele-zvirectva-vystavovali-na-dtj/

    

Povýstavní katalog včetně ocenění si můžete prohlédnou zde: králící, holubi, drůbež,  vystavovatelé .

Přehled přidělených čestných cen a pohárů naleznete zde. králíci, holubi, drůbež.

Výsledky okresní soutěže naleznete zde: holubi, drůbež.

 

2014:

        O víkendu 30. a 31.srpna proběhl další ročník našich výstav, tentokrát jako Okresní výstava králíků a holubů a místní výstava drůbeže a exotického ptactva. Opět byla součástí výstavy expozice českých strakáčů a velkých světlých stříbřitých a expozice klubu chovatelů holubů hýlů a norimberských skřivanů. Dále byla výstava doplněna o další expozice a ukázky, jako byly nutrie, kozy, prodej medu, cukrovinek, dřevěných výrobků, montérek, sýrů, květin pro byt i zahradu, chovatelských potřeb a další. Samozřejmě nechybělo ani chutné občerstvení.
    Vystaveno bylo 300 králíků, 175 klecí a voliér holubů a 106 voliér drůbeže. Byly k vidění i poměrně vzácné exponáty, které se hned tak někde nevidí. Z okrasného ptactva to byl např. pár eklektusů různobarvých, pár šedých papoušků žako a pěkná expozice papoušků barnardů. V expozici drůbeže byly vystaveny vzácné husy cholmogorské a dva páry hus tuluských, jejich houser vážil téměř 10 kg.
    Výstavu navštívilo 977 dospělých návštěvníků a velké množství dětí, které měly vstup zdarma. Okresní soutěž králíkářů se změnila v One Man Show chovatele Bohumíra Havla z Rané, který získal 8 ze 13 pohárů, o které se soutěžilo. Obdobně okresní soutěž holubářů s převahou vyhrál další hlinecký chovatel Bohuslav Talácko, který získal 4 ze sedmi holubářských pohárů.
    Povýstavní katalog včetně ocenění si můžete prohlédnout zde:  králíci, holubi, drůbežvystavovatelé. 
Přehled přidělených čestných cen a pohárů naleznete zde: králíci, holubi, drůbež.
Výsledky okresní soutěže chovatelů naleznete zde: králíci, holubi.
 

2013:  

    V letošním roce byla naše základní organizace pověřena uspořádáním 7. krajské výstavy Pardubického kraje se soutěží mladých chovatelů. Jako tradičně jsme ji rozšířili o expozici králíků českých strakáčů a velkých světlých stříbřitých a letos navíc o expozici holubů hýlů a norimberských skřivanů. Výstava se opět konala v obvyklém termínu, tedy 31. srpna a 1.září. Opět se konala v městském parku DTJ a opět se soutěžilo ve všech třech odbornostech o Pohár starostky města Hlinska PhDr. Magdy Křivanové. Letos se navíc konala meziokresní soutěž chovatelů čtyř okresů Pardubického kraje.

    Vystaveno bylo 405 králíků, 248 klecí a voliér holubů a 117 voliér drůbeže. Výstava okrasného ptactva byla letos umístěna v sále budovy na DTJ. Protože nám počasí celkem přálo, výstavu navštívilo 1051 platících návštěvníků, a nepočítaně dětí, které opět měly vstup zdarma. Obdobně jako loni byly na výstavě i další doplňkové expozice. Vyyužili jsme toho. že ve stejném termínu jako výstava probíhaly ve městě i 18. Adámkovy folklorní slavnosti a pozvali jsme hlinecký soubor Vysočan, který nám v sobotu výstavu zpestřil svým nádherným vystoupením. Nedělní vystoupení jsme kvůli nepřízni počasí zrušili, i když pak se počasí opět umoudřilo.

    Králíky na výstavě posoudili posuzovatelé Vlastník, Charvát, PhDr. Jirků, Jahoda, Ing.Nováčková a Pavelka, holuby posuzovatelé Dr. Chrastil, Hornoch, Ščebel a Dudák a drůbež  Křivský, Tuček, Mgr. Nečas, Kalaš a Hrubeš.

    Povýstavní katalog včetně ocenění si můžete prohlédnout zde:  králíci,  holubi, drůbež, vystavovatelé.

Přehled přidělených čestných cen a poháru naleznete zde: králíci, holubi, drůbež.

Výsledky meziokresní soutěže chovatelů naleznete zde: králíci, holubi, drůbež, celkem.

2012:

     Obdobně jako loni se naše výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva, spojená s expozicí králíků českých strakáčů a velkých světlých stříbřitých konala poslední srpnový víkend, který letos vyšel na 25. a 26.srpna. Výstava se opět konala v městském parku Na drahách, známým též pod názvem DTJ. Opět se soutěžilo ve všech třech odbornostech o Pohár starostky města Hlinska PhDr. Magdy Křivanové.

    Vystaveno bylo 252 králíků - oproti loňsku mírný pokles, 172 klecí a voliér holubů - mírný nárůst, 90 voliér drůbeže - značný nárůst, a 20 voliér okrasného ptactva. Ptactvo bylo letos umístěno z technických důvodů ve velkém a světlém stanu. Přesto, že po oba dny ráno mírně pršelo, počasí se pak umoudřilo a přes den bylo hezky. Návštěva tím neutrpěla a výstavu navštívilo 860 dospělých platících návštěvníků a nepočítaně dětí, které tradičně měly vstup zdarma. Opět byla výstava obohacena o expozici dokonce několika zahradníků, stánky s cukrovinkami, expozici bažantů, nutrií, ukázku koz, ukázky králičího hopu, jízdu na poníku i na vozíku taženém poníkem.  

    Králíky posoudili posuzovatelé ing. Zadina, Andrlík, Nykl a Vlastník, holuby posuzovatelé Kafka, Svobodová a Svoboda a drůbež Křivský a Tuček. 

Povýstavní katalog včetně ocenění a seznam vystavovatelů si můžete prohlédnout zde: králíci, holubi,  krá  drůbež, vystavovatelé.

  Seznam čestných cen a pohárů na výstavě Hlinsko 2012 - králíci.

Cena     Plemeno Č.klece Ocenění Vystavovatel
Putovní pohár starostky     Nb 144-147 377,5 Havel Milan, Hlinsko
Pohár - Vítězná kolekce     Nb 144-147 377,5 Havel Milan, Hlinsko
Pohár - Nejlepší 1,0 výstavy ČSč 6 95,5 Havel Milan, Hlinsko
Pohár - nejlepší 0,1 výstavy ZbčoRex 245 95,5 Šíp Jindřich, Chotěboř
Pohár - Nejlepší kolekce ČS ČSčž 36 - 39 376,5 Hrstka Ladislav, Rozhovice
Pohár - Nejlepší 1,0 ČS ČSč 6 95,5 Havel Milan, Hlinsko
Pohár - Nejlepší 0,1 ČS ČSč 19 94,5 Mička Miloš, Nové Město n.M.
Pohár - Nejlepší kolekce Vss Vss 87-90 376,5 Šťovík Jiří, Podmoklany
Pohár - Nejlepší 1,0 Vss Vss 84 94,5 Šťovík Jiří, Podmoklany
Pohár - Nejlepší 0,1 Vss Vss 61 94 Beneš Jaroslav, Morašice
Čestná cena ČS 26 95 Pražan Josef, Hlinsko
Čestná cena Vss     84-86 281 Šťovík Jiří, Podmoklany
Čestná cena Vmš 106-108 282 Kopečný Pavel ing., Hlinsko
Čestná cena Nb 139 95 Havel Milan, Hlinsko
Čestná cena Vm 97-100 377 Křesťan Miroslav, Žižkovo Pole
Čestná cena Bu 167-170 376 Pipek Jiří, Libice nad Doubravou
Čestná cena Al 200-202 284,5 Vaníček Bohumil, Klešice
Čestná cena ZbčoRex 245-248 377 Šíp Jindřich, Chotěboř
Čestná cena Ha 205-208 375,5 Wasserbauer Josef, Velká Losenice

Seznam čestných cen a pohárů na výstavě Hlinsko 2012 - holubi.    

Cena Plemeno Č.klece Ocenění Vystavovatel
Putovní pohár starostky Francký štítník 15 471 Nádvorník Pavel, Vítanov
Pohár - Vítězná kolekce Francký štítník 15 471 Nádvorník Pavel, Vítanov
Pohár - Nejlepší 1,0 výstavy Moravský pštros 42 95 Talácko Bohuslav, Hlinsko
Pohár - Nejlepší 0,1 výstavy ČS černý 3 95 Jelínek Bohumil, Trojovice
Čestná cena ČS modrý sedlatý 9 94 Havel Bohumír, Raná
Čestná cena ČS žlutý 12 95 Příhoda Jindřich, Krejcar
Čestná cena Slezský voláč 13 94 Bratršovský Miloslav, Velká Losenice
Čestná cena Norimberský skřivan 16 95 Nádvorník Pavel, Vítanov
Čestná cena Benešovský holub 24 95 Kmošek Vlastimil, Chmelík
Čestná cena Moravský pštros 52 95 Příhoda Jindřich, Krejcar
Čestná cena Dragoun 94 95 Kunhart Zdeněk, Miřetín
Čestná cena Modenka 114 95 Veselá Kristýna MCH, Velká Losenice
Čestná cena Modenka 122 95 Barcuch Roman MCH, Miřetín
Čestná cena Výstavní tipler 170 95 Barcuch Roman MCH, Miřetín
Čestná cena Modenka 127 95 Kopečný Pavel ing., Hlinsko
Čestná cena Rakovnický kotrlák 20 95 Barcuch Dušan, Březová n.Svit.
Čestná cena Koburský skřivan 33 95 Nádvorník Pavel, Vítanov

       Seznam čestných cen a pohárů na výstavě Hlinsko 2012 - drůbež.

Cena Plemeno Č.klece Ocenění Vystavovatel
Putovní pohár starostky zdrobnělá velsumka 49 95 Kopečný Pavel ing., Hlinsko
Pohár - Vítězná kolekce husa česká 7 95,5; 95; 95 Zeman Jiří, Tuněchody
Pohár - Nejlepší 1,0 výstavy husa česká 6 95 Mekiska Milan, Chotovice
Pohár - Nejlepší 0,1 výstavy rýnská slepice 39 96 Zeman Jiří, Tuněchody
Čestná cena zVyandotka 58 95 Šíp Jindřich, Chotěboř
Čestná cena zFenixka 72 95 Dalecká Daniela, Libkov
Čestná cena araukany 43 95,5 Jaroš Jaroslav, Lány
Čestná cena araukany 42 95,5 Bočková Miloslava, Prosetín
Čestná cena leghorna 32 95,5 Jaroš Jaroslav, Lány
Čestná cena australky 21 95 Rejfek Miloš, Heřmanův Městec
Čestná cena perličky 18 94; 95; 95 Augustin Josef MCH, Šachotín
Čestná cena zKachna bílá 85 95 Augustin Josef MCH, Šachotín
Čestná cena zVelsumka 49 95; 95; 94 Kopečný Pavel ing., Hlinsko
Čestná cena zSultánka 83 94; 94; 93 Hendschuh, Nové Město n.M.
Čestná cena hempšírky 22 94 Daněk Rudolf, Holetín
Čestná cena plymutky 27 93; 93; 92 Šafránek Jan, Hlinsko

2011:

       Letošní výstava králíků, holubů a drůbeže, spojená s expozicí králíků českých strakáčů a králíků velkých světlých stříbřitých, se konala jako obvykle poslední srpnový víkend, tedy 27. a 28. srpna. Výstava se konala tradičně v parku DTJ. Ve všech třech odbornostech se soutěžilo o putovní Pohár starostky města Hlinska PhDr. Magdy Křivanové, který je určen pro členy pořádající ZO Hlinsko.

       Vystaveno bylo 320 králíků, 154 klecí a voliér holubů, 64 voliér drůbeže a 40 voliér okrasného ptactva, tedy s vyjímkou drůbeže u všech odborností jsme zaznamenali mírný nárůst počtu vystavených zvířat. Počasí nám tradičně přálo a tak výstavu navštívilo 779 dospělých platících návštěvníků, což je opět více než loni. Děti měly vstup samozřejmě zdarma. Výstava byla obohacena o prodejní expozici zahradníka, stánky s cukrovinkami, potřebami pro chovatele, ukázky králičího hopu, jízdu na vozíku taženém poníky i na poníku a ukázku stříhání ovcí. Některé avizované expozice, jako lamy a nutrie, nám vystovovatelé na poslední chvíli z různých důvodů odřekli.

      Králíky posoudili posuzovatelé ing. Zadina, Andrlík, Nykl a Vlastník, holuby posuzovatelé Klepešta, Franc a Příhoda a drůbež posuzovatelé Křivský a Tuček.   

      Povýstavní katalog včetně ocenění  a seznam vystavovatelů si můžete prohlédnout zde:  králíci,   holubi,  drůbež, vystavovatelékk králícik

     Seznam čestných cen a pohárů na výstavě Hlinsko 2011 - králíci.

Cena Plemeno Č. klece Ocenění Vystavovatel
Putovní pohár starostky ČSč 10 95,5 Havel Milan, Hlinsko
Pohár - Vítězná kolekce ZRexbčo 302-305 380 Šíp Jindřich, Chotěboř
Pohár - Nejlepší samec výstavy Saslčo 313 95,5 Šíp Jindřich, Chotěboř
Pohár - Nejlepší samice výstavy ČSč 10 95,5 Havel Milan, Hlinsko
Pohár - Nejlepší kolekce ČS ČSč 7-10 380 Havel Milan, Hlinsko
Pohár - Nejlepší samec ČS ČSč 19 95 Lachký Jan, Bučovice
Pohár - Nejlepší samice ČS  ČSčž 59 95,5 Hrstka Ladislav, Rozhovice
Pohár - Nejlepší samec Vss Vss 81 95 Andrle Tomáš, Morašice
Čestná cena ČSč 22 95 Lachký Jan, Bučovice
Čestná cena FBdiv 77-80 374 Molnár Daniel MCH, Vysoké Mýto
Čestná cena Vss 81-83 284 Andrle Tomáš, Morašice
Čestná cena Vss 84-86 283 Andrle Tomáš, Morašice
Čestná cena Nb 191-194 377,5 Havel Milan, Hlinsko
Čestná cena Bu 203-205 286 Ronovský Karel, Žižkovo Pole
Čestná cena Kuvm 221 94 Tlustý Pavel, Svratouch
Čestná cena Ha 232-235 375,5 Wasserbauer Josef, Velká Losenice
Čestná cena Za 248-250 283,5 Křesťan Miroslav ml., Přibyslav
Čestná cena 269 95 Vodička Bohumír, Hlinsko
Čestná cena 273-275 285 Daněk Rudolf ml., Holetín
Čestná cena ZBPe 282-285 377,5 Kopečný Pavel Ing., Hlinsko

     Seznam čestných cen a pohárů na výstavě Hlinsko 2011 - holubi.

Cena Plemeno Č.klece Ocenění Vystavovatel
Putovní pohár starostky Francký štítník 17 469 Nádvorník Pavel, Vítanov
Pohár - vítězná kolekce Kudrnáč 150-154 472 Odehnal Josef, Sněžné
Pohár - Nejlepší holub výstavy Pomořanský voláč 146 95 Musil Martin, Dolní Jablonná
Pohár - nejlepší holubice výstavy Kudrnáč 153 95 Odehnal Josef, Sněžné
Pohár - Nejlepší výletek výstavy Český stavák 133-135 281 Havel Bohumír, Raná
Čestná cena Prácheňský káník 3 460 Motyčka Jiří, Mladoňovice
Čestná cena Český stavák 7 466 Jelínek Bohumil, Trojovice
Čestná cena Český stavák 8 466 Příhoda Jindřich, Krejcer
Čestná cena Český stavák 12 467 Havel Bohumír, Raná
Čestná cena Norimberský skřivan 20 463 Nádvorník Pavel, Vítanov
Čestná cena Koburský skřivan 32-36 461 Nádvorník Pavel, Vítanov
Čestná cena Moravský pštros 49-53 468 Havel Milan, Hlinsko
Čestná cena Německý výstavní 69-73 468 Střešňák Ladislav, Sněžné

      Seznam čestných cen a pohárů na výstavě Hlinsko 2011 - drůbež.

Cena Plemeno Č.klece Ocenění Vystavovatel
Putovní pohár starostky NH 14 95,5 Daněk Rudolf st., Holetín
Čestná cena 1 95, 95 Křivský Jan, Chotěboř
Čestná cena hLB 3 95, 94 Dalecký Pavel, Libkov
Čestná cena AU 10 93,5  95,  95 Rejfek Miloš, Heřmanův Městec
Čestná cena NH 14 95,5  93,5  95,5 Daněk Rudolf st., Holetín
Čestná cena AR  26 95, 92, 95,5 Bočková, Prosetín
Čestná cena KČZ 31 95, 93, 93 Havel Bohumír, Raná
Čestná cena ZV 33 95, 95, 93 Šíp Jindřich, Chotěboř
Čestná cena ZWž 50 95, 92, 94 Šíp Jindřich, Chotěboř
Čestná cena FX 52 95, 94, 93 Dalecká Daniela, Libkov
Čestná cena HZ 54 94, 93, 92 Dalecká Daniela, Libkov
Čestná cena RZ 61 94, 0, 93,5 Nádvorník Pavel, Vítanov

Několik záběrů  z této výstavy najdete     zde  .  

 

2010:

        Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže, spojená s expozicí králíků českých strakáčů a okresní výstavou mláďat králíků, se konala 28. a 29. srpna. Výstava byla pořádána u příležitosti 100. výročí založení chovatelské organizace v Hlinsku a konala se tradičně v parku DTJ. Ve všech třech odbornostech se soutěžilo o putovní Pohár starostky města Hlinska PhDr. Magdy Křivanové, který je určen pro členy pořádající ZO Hlinsko.

       Vystaveno bylo 267 králíků, 114 klecí a voliér holubů, 82 voliér drůbeže a 20 voliér okrasného ptactva. Počasí nám tradičně až na sobotní dopoledne celkem přálo a tak výstavu navštívilo 705 dospělých platících návštěvníků. Děti měly vstup zdarma. Výstava byla obohacena o ukázku lam, prodejní expozici zahradníka, stánky s cukrovinkami, ponožkami, potřebami pro chovatele, kaktusy, ukázky králičího hopu, jízdu na vozíku se psím spřežením a ukázku stříhání ovcí. Králíky posoudili posuzovatelé ing. Zadina, Andrlík, Nykl a Vrzák, holuby posuzovatelé Baláš, Svobodová a Svoboda a drůbež posuzovatelé Křivský, Mgr. Nečas a ing Prombergerová.          

      Povýstavní katalog včetně ocenění  a seznam vystavovatelů si můžete prohlédnout zde:  králíci, holubi, drůbež, vystavovatelé.

       Seznam čestných cen a pohárů na Okresní výstavě Hlinsko 2010 - králíci.

Cena Plemeno Č.klece Ocenění Vystavovatel
Putovní pohár  starostky ČSč 21 95,5 Pražan Josef, Hlinsko
Pohár - Vítězná kolekce Nb 152-155 379,5 Havel Milan, Hlinsko
Pohár - nejlepší 1,0 výstavy 227 95 Vodička Bohumír, Hlinsko
Pohár - nejlepší 0,1 výstavy Vmš 126 94,5 Ing. Kopečný Pavel, Hlinsko
Pohár - nejlepší kolekce ČS ČSčž 46-49 377,5 Hrstka Ladislav, Rozhovice
Pohár - nejlepší 1,0 ČS ČSč 15 95,5 Mička Miloš, N.Město na Mor.
Pohár - nejlepší 0,1 ČS ČSč 5 94,5 Havel Bohumír, Raná
Čestná cena ČSč 3 95,5 Andrlík Václav, Polička
Čestná cena ČSč 21 95,5 Pražan Josef, Hlinsko
Čestná cena ČSč 35 95,5 Smetana Ladislav, Křižanov
Čestná cena FBžel 58-61 377,5 Molnár Daniel, Vysoké Mýto
Čestná cena Vss 92-94 283 Šťovík Jiří, Horní Studenec
Čestná cena Vm 117-120 379 Nykl Stanislav, Borová u Poličky
Čestná cena Vmš 125-128 377,5 Ing. Kopečný Pavel, Hlinsko
Čestná cena 129-132 376,5 Hrdý Václav, Orel
Čestná cena Nb 152-155 379,5 Havel Milan, Hlinsko
Čestná cena Al 195-198 376,5 Vaníček Bohumil, Klešice
Čestná cena Ha 201-204 379,5 Wasserbauer Josef, Velká Losenice
Čestná cena 226-228 282 Vodička Bohumír, Hlinsko
Čestná cena ZBPe 251-254 374,5 Ing. Kopečný pavel, Hlinsko

 

         Seznam čestných cen a pohárů na okresní výstavě Hlinsko 2010 - holubi.

                

Cena Plemeno Č. klece Ocenění Vystavovatel

Putovní pohár starostky

Č. stavák 11 95 Havel Bohumír, Raná
   Pohár - vítězná kolekce Č. stavák 11 471 Havel Bohumír, Raná
   Pohár - 2. kolekce Kob.skřivan bezpruhý 24-28 470 Nádvorník Pavel, Vítanov
   Pohár - 3. kolekce Rak. kotrlák 22 470 Barcuch Dušan, Miřetín
   Čestná cena Prách. káník 6 95 Motyčka Jiří, Mladoňovice
   Čestná cena Španěl bílý 8 95 Střešňák Ladislav, Sněžné
   Čestná cena Slezský voláč 16 95 Zvára Jar., Miřetín
   Čestná cena Rak. kotrlák 22 95 Barcuch Dušan, Miřetín
   Čestná cena Dragoun 56 95 Kunhart Zdeněk, Miřetín
   Čestná cena Modena 64 94 Pipek Jiří, Libice nad Doubr.
   Čestná cena Modenka 80 95 Barcuch Roman, Miřetín
   Čestná cena Český stavák 88 95 Cach Miroslav, Podlažice
   Čestná cena Český stavák 105 95 Havel Bohumír, Raná
   Čestná cena Český stavák A24 95 Příhoda Jindřich Krejcar
   Čestná cena Norimberský skřivan 19 95 Nádvorník Pavel, Vítanov

 

      Seznam čestných cen a pohárů n Okresní výstavě Hlinsko 2010 - drůbež

Cena Plemeno Č. klece Ocenění Vystavovatel
Putovní pohár starostky z. Vyandotky 65 94, 93,5 93,5 Havel Bohumír, Raná
Pohár - vítězná kolekce z. Velsumky 58 96, 96, 96 Šíp Jindřich, Chotěboř
Pohár - nejlepší 1,0 výstavy Kachny zakrslé 9 96 Barcuch Roman, Miřetín
Pohár - nejlepší 0,1 výstavy Araukány 42 95,5 Bočková, Prosetín
Čestná cena Kachny saské 3 94, 95,5, 94 Barcuch Dušan, Miřetín
Čestná cena Pižmovky 12 95,5 95, 95, Zeman Jiří, Tuněchody
Čestná cena Brahmánky 13 (93), (93), (93) Havel Bohumír, Raná
Čestná cena Amroksky 15 94, (93), (93) Bratršovský Miloslav, Velká Losenice
Čestná cena Hempšírky 22 (93), (93), (93) Daněk Rudolf, Holetín
Čestná cena Orlovky 31 (93), (93), (93) Vazler Lubomír, Lezník
Čestná cena z. Brahmánky 46 95, 94, 95 Kříž Michal, Okrouhlička
Čestná cena Kočinky zakrslé 51 (93), (93), (93) Havel Bohumír, Raná
Čestná cena z. Vyandotky 61 (93), 93, 93,5 Šíp Jindřich, Chotěboř
Čestná cena z.Vyandotky 62 (93), 94, 95 Barcuch Roman, Miřetín
Čestná cena z.Vyandotky 65 94, 93,5 93,5 Havel Bohumír, Raná
Čestná cena z. Leghornky 67 (93), (93), (93) Blažek Josef, Svinčany

 

  Několik záběrů z této výstavy najdete zde.

 

2009:

       Výstava králíků, holubů a drůbeže, spojená s expozicí králíků českých strakáčů a okresní výstavou drůbeže, se konala 29. a 30. srpna. Výstava se konala tradičně v parku DTJ. Ve všech třech odbornostech se soutěžilo o putovní Pohár starostky města Hlinska PhDr. Magdy Křivanové. Počasí nám až na sobotní dopoledne celkem přálo a tak výstavu navštívilo 489 dospělých platících návštěvníků. Děti měly vstup zdarma. Výstava byla obohacena o ukázku lam, projížďky na dětských čtyřkolkách, expozici zahrádkářů, stánky s dřevěnými výrobky, jízdu na vozíku se psím spřežením a ukázku stříhání ovcí. Králíky posoudili posuzovatelé Jirků, Andrlík a Nykl, holuby posuzovatelé Baláš, Svobodová a Příhoda a drůbež posuzovatelé Křivský a Nečas. 

       Povýstavní katalog včetně ocenění si můžete prohlédnout zde: Králíci,holubi,drůbež.

         Čestné ceny a poháry získali:
 • Na králíky:

  • putovní pohár starostky ing. Pavel Kopečný, Hlinsko na kolekci zakrslých beranů perlových oceněnou 378,5 body.
  • pohár získal Daniel Molnár MCH, Slatina na francouzského berana bílého červenookého oceněného 95,5 body.
  • pohár získal Daněk Rudolf, Holetín na kolekci velkých světlých stříbřitých oceněnou 378,5 body.
  • pohár získal Zvára Josef, Miřetín na kolekci činčil malých oceněnou 378,5 body.
  • pohár získal Daněk Rudolf ml. na kolekci tříslových černých oceněnou 284 body.
  • čestné ceny:
   • Šťovík Jiří, Podmoklany - kolekce velkých světlých stříbřitých - 283,5 b.
   • Křesťan Miroslav, Žižkovo Pole - kolekce vídeňských modrých - 377 b.
   • ing. Kopečný Pavel, Hlinsko - kolekce vídeňských modrošedých - 377,5 b.
   • Vodička Petr, Hlinsko - kolekce havan - 282 b.
   • Herynek Jiří ml., Proseč - kolekce marburských - 283,5 b.
   • Barcuch Roman MCH, Miřetín - kolekce českých červených - 375,5 b.
   • Fiala Miroslav, Herálec - kolekce stříbřitých žlutých - 282,5 b.
   • Vlach Oldřich, Zbýšov - dalmatinský strakáč černý rex - 94 b.
    
  • Poháry ve speciální expozici českých strakáčů:
   • pohár za nejlepšího samce českých strakáčů získal Mička Miloš, Nové Město na Moravě na králíka oceněného 95,5 body.
   • pohár za nejlepší samici českých strakáčů získal Havel Bohumír, Raná na králíka oceněného MV.
   • čestné ceny:
    • Hrstka Ladislav, Rozhozovice - český strakáč černožlutý - 94 b.
    • Havel Milan, Hlinsko - český strakáč černý - 95 b.
    • Havel Milan, Hlinsko - český strakáč modrý - 95 b.
      
 • Na drůbež:

  • putovní pohár starostky nebyl udělen.
  • pohár na nejlepšího kohouta získal Herynek Jiří ml., Proseč na kohouta bantamky černé oceněného 96 body..
  • pohár na nejlepší kolekci hrabavé drůbeže získal Barcuch Roman MCH, Miřetín na kolekci wyandotky zdrobnělé stříbrně koroptví vlnité oceněné 94, 95 a 95 b.
  • pohár na nejlepšího samce vodní drůbeže získal ing. Václav Blažek, Zaječice na housera husy tuluské oceněného 96 body.
  • pohár na nejlepší kolekci vodní drůbeže získal Barcuch Dušan, Miřetín na kolekci kachny saské oceněné 95,5, 95,5 a 98 body.
  • čestné ceny:
   • ing. Blažek Václav, Zaječice - husy podmořanské - 95; 95 b.
   • ing. Blažek Václav, Zaječice - kachny smaragdové - 95,5; 95,5 b.
   • Barcuch Roman MCH, Miřetín - kachny zakrslé - 95,5; 95,5; 95 b.
   • Zeman Jiří, Tuněchody - pižmovky černé sedlaté - 95; 95 b.
   • Víšek Jaroslav, Tuněchody - zdrobnělé brahmánky - 95,5; 95,5; 95,5 b.
   • Křivský Jan, Chotěboř - husy české - 94; 93,5 b.
   • Pešek Libor, Raňkov - kachny čárkované - 95; 94 b.
   • ing. Blažek Václav, Zaječice - vlašky koroptví - 94; 94; 93 b.
   • Nedělka Václav, Velká Losenice - velsumky zdrobnělé - 92; 93; 95 b.
   • Pešek Libor, Raňkov - wyandotky zdrobnělé - 93; 93; 93 b.
     
 • Na holuby:

  • putovní pohár starostky Talácko Bohuslav, Hlinsko na kolekci moravských pštrosů oceněnou 93; 94; 94; 94; 95 body.
  • pohár za nejlepšího holuba výstavy získal Havel Bohumír, Raná na českého staváka modrého sedlatého kapratého oceněného 95 body.
  • čestné ceny:
   • Herynek Jiří, Proseč - anglický výstavní tipler - 95-94-94-94-89 b.
   • Nádvorník Pavel, Vítanov - koburský skřivan - 90-94-94-95-95 b.
   • Kopecký Pavel, Slatiňany - česká bagdeta - 93-93-93-94-95 b.
   • Bratršovský Miloslav, Velká Losenice - slezský voláč - 93-93-93-94-95 b.
   • Nádvorník Pavel, Vítanov - francký štítník - 93-93-93-94-95 b.
   • Nádvorník Pavel, Vítanov - norimberský skřivan - 92-93-93-94-95 b.
   • Hanus Jan, Rožná - německý výstavní - 95 b.
   • Barcuch Roman MCH, Miřetín - modenka - 95 b.
   • Pešek Libor, Raňkov - český stavák plamínek - 95 b.
     

Několik záběrů z této výstavy najdete zde.

2008:

       Výstava králíků, holubů a drůbeže, spojená s expozicí králíků českých strakáčů a okresní výstavou mláďat králíků, se konala 30. a 31. srpna. Výstava se konala tradičně v parku DTJ. Veterináři nám přáli a tak byli vystavováni králíci, holubi i drůbež. Ve všech těchto odbornostech se soutěžilo o putovní Pohár starostky města Hlinska PhDr. Magdy Křivanové. Počasí nám rovněž přálo a tak výstavu navštívilo 425 dospělých platících návštěvníků. Děti měly vstup zdarma. Pro děti byl velkým lákadlem velbloud, který byl na výstavě v sobotu i v neděli předváděn. Králíky posoudili posuzovatelé Jirků, Andrlík a Vrzák, holuby posuzovatelé Klepešta, Boháček a Příhoda a drůbež posuzovatel Křivský. 

       Povýstavní katalog včetně ocenění si můžete prohlédnout zde: Králíci,holubi,drůbež.

         Čestné ceny a poháry získali:
 • Na králíky:

  • putovní pohár starostky Daněk Rudolf st., Holetín na kolekci velkých světlých stříbřitých oceněnou 377 body.
  • pohár za nejlepší kolekci výstavy získal Zvára Jaroslav, Miřetín na kolekci činčil malých oceněnou 380 body.
  • pohár za nejlepší samici výstavy získal rovněž Zvára Jaroslav, Miřetín na samici činčily malé oceněnou 96 body.
  • pohár za nejlepšího samce výstavy získal Vlach Oldřich, Zbýšov na samce dalmatinského strakáče oceněného 95,5 body.
  • pohár za nejlepší kolekci českých strakáčů získal Mička Miloš, Nové Město na Moravě na kolekci oceněnou 285,5 body.
  • pohár za nejlepšího samce českých strakáčů získal Havel Milan, Hlinsko na králíka oceněného 96 body.
  • pohár za nejlepší samici českých strakáčů získal Pražan Josef, Hlinsko na králíka oceněného 96 body.
  • čestné ceny:
   • Gregorová Kateřina, Hlinsko - český strakáč modrý - 95,5 b.
   • Daněk Rudolf, Holetín - kolekce velkých světlých stříbřitých - 282,5 b.
   • Nykl Stanislav, Oldříš - kolekce vídeňských modrých - 375,5 b.
   • Barcuch Roman, Miřetín - kolekce českých červených - 375,5 b.
   • Gruna Jaroslav, Srní - kolekce stříbřitých modrých - 375,5 b.
   • Fiala Miroslav, Herálec - kolekce stříbřitých žlutých - 377 b.
   • Špinar Václav, Velká Losenice - kolekce tříslových černých - 378,5 b.
   • Andrlík Vladimír, Svépomoc - holandský madagaskarový - 95,5 b.
   • Kopečný Pavel, Hlinsko - kolekce zakrslých beranů perlových - 376 b.
     
 • Na drůbež:

  • putovní pohár starostky Gruna Jaroslav, Srní na kolekci amroksek oceněných 95, 95 a 94 body.
  • čestné ceny:
   • Barcuch Dušan, Miřetín - kachny saské - 96; 96 b.
   • Barcuch Dušan, Miřetín - kachny zakrslé - 96; 96 b.
   • Nedělka Václav, Velká Losenice - krůty standardní - 93 b.
   • Hloušek Karel, Vojtěchov - leghornky - 93; 93; 93 b.
   • Nedělka Václav, Velká Losenice - zdrobnělé velsumky - 94; 93; 0 b.
   • Barcuch Roman, Miřetín - zdrobnělé vyandotky - 93,5; 92; 95 b.
   • Bratršovský Miloslav, Velká Losenice - zdrobnělé vyandotky - 94; 94; 94 b.
   • Hloušek Karel, Vojtěchov - zdrobnělé leghornky - 93; 93; 93 b.
   • Nedělková Kristýna, Velká Losenice - antverpští vousáči - 94; 93 b.
     
 • Na holuby:

  • putovní pohár starostky Talácko Bohuslav, Hlinsko na kolekci moravských pštrosů.
  • pohár za nejlepšího holuba výstavy získal Barcuch Roman, Miřetín na modenku oceněnou 95 body.
  • čestné ceny:
   • Barcuch Dušan, Miřetín - rakovnický kotrlák - 94 b.
   • Nádvorník Pavel, Vítanov - norimberský skřivan bezpruhý - 94 b.
   • Nedělková Karolína, Velká Losenice - prácheňský káník - 94 b.
   • Nádvorník Pavel, Vítanov - koburský skřivan pruhový - 94 b.
   • Hanus Jan, Rožná - německý výstavní holub - 94 b.
   • Nádvorník Pavel, Vítanov - moravský bělohlávek - 94 b.
   • Havel Bohumír, Raná - český stavák - 94 b.
   • Havel Bohumír, Raná - český stavák - 94 b.
   • Toman František Mgr., Kundratice - německý výstavní holub - 94 b.
     

Několik záběrů z této výstavy najdete zde.