Současnost

 

        Organizace má v současnosti 28 členů, kteří se zabývají chovem králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva a dalších zvířat.

      V organizaci pracuje odbor chovatelů králíků, odbor chovatelů drůbeže a odbor chovatelů holubů. Činnost každého odboru řídí odborná komise.

        Organizace každoročně pořádá výstavu drobného zvířectva v parku DTJ Na drahách a pro své členy zájezdy na velké výstavy v ČR. Rádi ve svých řadách přivítáme další zájemce o chov drobného zvířectva.

        V roce 2007 jsme zahájili přestavbu naší druhé budovy, kterou máme na našem pozemku v parku DTJ Na drahách. Tuto budovu jsme chtěli předat do užívání v roce 2010, v roce stého výročí založení naší organizace. Dnes můžeme s radostí konstatovat, že se nám náš záměr podařil, a že 31.7.2010 byla rekonstrukce dokončena zhotovením fasády. Několik záběrů z rekonstrukce této budovy je zde.

 

Členové organizace chovají:

Králíky:  
Holuby:  
Drůbež: